Arnhem-Nijmegen: Internationale promotie Logistiek Gelderland

De provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Regio Rivierenland willen Gelderland internationaal op de kaart te zetten als logistieke hotspot.

De provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Regio Rivierenland willen Gelderland internationaal op de kaart te zetten als logistieke hotspot. Hiervoor hebben zij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking richt zich op de acquisitie van internationale bedrijven en investeringen en de promotie van de logistieke bedrijven in Zuid-Gelderland. In 2015 moet dit resulteren in de vestiging van 5 nieuwe logistieke bedrijven, 150 nieuwe arbeidsplaatsen en € 20 mln investeringen.

Gedeputeerde Conny Bieze: 'Met de strategische ligging tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied is Gelderland een aantrekkelijke provincie voor de vestiging van logistieke bedrijven. Met de Tweede Maasvlakte zal het goederenvervoer fors toenemen. Door de drie Gelderse hotspots gezamenlijk op de kaart te zetten willen we deze kansen voor het goederenvervoer en de economie in Gelderland zo goed mogelijk benutten.'

Met de A15, rivier de Waal en de Betuweroute is logistiek een veelbelovende sector voor de Gelderse economie. Met name in Zuid-Gelderland zijn veel transportbedrijven gevestigd in de logistieke hotspots Liemers, regio Nijmegen en regio Rivierenland. Met de ondertekening van het arbiedsmarkconvenant afgelopen voor jaar en de oprichting van een regionaal arbeidsmarktloket hebben de regio’s al een eerste stap gezet in het versterken van de logistieke sector. De samenwerkingsovereenkomst voor promotie- en acquisitie is de volgende stap om de verschillende hotspots gezamenlijk te profileren als logistieke corridor Zuid-Gelderland. De samenwerking loopt tot 31 december 2015.

De samenwerking zal zich met name richten op de acquisitie van internationale bedrijven, het bezoeken van bedrijven, beurzen en seminars, deelname aan handelsmissies en de ontvangst van handelsdelegaties. De promotieactiviteiten worden uitgevoerd door Oost NV die verantwoordelijk is voor de acquisitie van internationale bedrijven in Oost-Nederland. Voor de logistieke sector werkt Oost NV nauw samen met regio Rivierenland, de Liemers en regio Nijmegen. In 2015 moeten 125 bedrijven verbonden zijn aan de logistieke hotspots die gezamenlijk projecten uitvoeren op het gebied van scholing, innovatie, promotie en duurzaam vervoer.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws