Arnhem: BPD gaat Coberco-terrein ontwikkelen

4 November 2016 – Koninklijke FrieslandCampina en BPD hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het voormalige Coberco-terrein in Arnhem. Daarmee wordt de eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke gebied aan de Rijnkade in Arnhem.  De historische karakteristieke gebouwen zullen behouden blijven.

BPD gaat op het terrein van de voormalige zuivelfabriek Coberco een nieuw stadsgebied ontwikkelen waar wonen en werken samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. Bovendien moet in het nieuwe stadsdeel ruimte zijn voor diversiteit en recreatie. Voor de herontwikkeling heeft het College van B&W van Arnhem een ambitiedocument vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Coberco worden in dit plan het multifunctionele hart van de wijk, dat de naam de ‘De Melkfabriek’ draagt.

Foodmarket

Direct naast de binnenstad – aan de Rijn – verschijnt een nieuwe, duurzame en autoluwe stadswijk. De nieuwe stedelijke hotspot van Arnhem waar, naast prachtige pleinen, een gevarieerd aanbod van circa 280 stadswoningen en appartementen komt. In de oude multifunctionele fabriekshallen is alle ruimte is voor een foodmarket, horeca, evenementen met kunst en cultuur, ondernemers en een stadsbrouwerij.

Nadat FrieslandCampina het voormalige Coberco-terrein in 2000 verkocht aan een ontwikkelings- en bouwcombinatie, werd het door het uitblijven van de ontwikkeling van het gebied, in 2015 opnieuw eigenaar van zijn voormalige productielocatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem is gekeken naar de mogelijkheden voor deze bijzondere locatie. Eind juni 2016 is het Coberco-terrein door FrieslandCampina opnieuw te koop aangeboden. In totaal toonden 15 partijen serieuze interesse. FrieslandCampina heeft zich voor de verkooptransactie laten adviseren door 3Stone Real Estate en De Brauw Blackstone Westbroek.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws