Apeldoorn: NSI verkoopt woonboulevard Het Rietveld

3 Juli 2017 – Vastgoedbelegger NSI heeft in één transactie de gehele portefeuille Large scale retail verkocht. Koper is het Belgische Retail Estates, dat voor het eerst in Nederland belegt. Een van de verkochte panden is Het Rietveld in Apeldoorn.

Dit heeft NSI bekend gemaakt. NSI heeft hiervoor een bedrag ontvangen van € 74 mln. Dit is € 6,3 mln ofwel 9% boven de boekwaarde van december 2016.

De verkoop is een volgende belangrijke stap in het uitvoeren van de nieuwe strategie van NSI om alleen nog te focussen op kantoorbeleggingen in een aantal grote steden in Nederland.

Met de verkoop stijgt het aandeel kantoren in de NSI-porteuille van 66% ultimo 2016 naar 84%. Het retailaandeel valt terug naar 16%.

De verkochte grootschalige retailportefeuille omvat de volgende woonboulevards:

  • Novicenter Alphen aan de Rijn, circa 10.000 m2
  • Het Rietveld, Apeldoorn, circa 24.000 m2
  • Meubelplein 7, Leiderdorp, circa 6000 m2
  • Mortiere, Middelburg, circa 20.000 m2
  • Oostplein, Roosendaal, circa 10.000 m2
  • Einsteinstraat, Veenendaal, circa 20.000 m2

Anne de Jong, CIO van NSI, zegt over de transactie: ‘We zijn erg blij met deze transactie, die verdere focus brengt in onze portefeuille. Binnen vijf maanden nadat we hebben aangekondigd afscheid te willen nemen van onze retailbeleggingen, hebben we 57% ervan verkocht. Ook de komende tijd zullen we deze focus verder doorvoeren, hoewel we verwachten dat we nu vooral afzonderlijke beleggingsobjecten zullen gaan verkopen. Uiteraard zal ons retailteam zich blijven inzetten om de waarde van dit vastgoed te blijven maximaliseren.’

De Belgische specialist in perifere winkelcentra Retail Estates is de koper van de portefeuille Grootschalige retail die NSI heeft verkocht. Daarmee doet Retail Estates zijn intrede op de Nederlandse winkelmarkt. Dit blijkt uit de inschrijving in het Kadaster. In een gesprek met de Belgische krant De Tijd zegt de ceo van Retail Estates, Jan de Nys, dat hij de kansen die de Nederlandse retailmarkt op dit ogenblik biedt, wil aangrijpen.

De aangekochte winkelcentra zijn in hoofdzaak meubelboulevards. De Nys ziet dat het vertrouwen van de Nederlandse consument op een hoogtepunt in tien jaar is en dat de woningmarkt bloeit als nooit tevoren. Daardoor is de afzet in de categorie woninginrichting en doe-het-zelf sterk gestegen.

Ook wijst hij erop dat de versnippering die heeft plaatsgevonden in Belgische ‘baanwinkels’, niet in Nederland speelt. Hier is perifere detailhandel op een beperkt aantal locaties toegestaan en is de handel in voeding, kleding en schoenen niet toegestaan. Volgens De Nys bedragen de huurinkomsten uit de van NSI gekocht woonboulevards € 5,85 mln, wat goed is voor een rendement van 7,7%.

Het bedrijf heeft als doelstelling ‘hoofdzakelijk’ te beleggen in Belgisch perifeer winkelvastgoed. Met de overname van de portefeuille van NSI zet het bedrijf de eerste stap buiten België.

Aan het einde van het per 31 maart afgesloten boekjaar 2016–2017 had de portefeuille van Retail Estates een omvang van € 1,07 mrd (+7,05%) en een Epra-resultaat van € 39,12 mln, een groei van 7,24%. De bezettingsgraad van de portefeuille per 31 maart was 98,12%.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws