Apeldoorn: onderwijslocatie krijgt vorm

26 Januari 2015 – Wittenborg University of Applied Sciences en de Gemeente Apeldoorn hebben een overeenkomst gesloten over de verhuur van het voormalige schoolgebouw aan de Spoorstraat 23.

De uitbreiding past in de plannen van Wittenborg om in hoog tempo nieuwe programma’s te ontwikkelen terwijl de gemeente Apeldoorn een cluster van hoger onderwijsinstellingen wil opzetten. Sinds de komst naar Apeldoorn in 2010, is de instelling voor particulier internationaal hoger onderwijs gevestigd in een eigen vleugel van Aventus. Met de groei van het aantal studenten, jaarlijks met ongeveer 15%, breiden het programma-aanbod en de bijhorende onderzoeksprojecten zich uit.

De Spoorstraat-locatie is onderdeel van een nieuwe concentratie van hoger onderwijs in Apeldoorn. In de Nettenfabriek zijn zowel de Fotovakschool als Saxion Hogescholen gevestigd. De nieuwe locatie staat centraal in het Master of Science programma-aanbod en het nieuwe MBA programma. Ook is er nu ruimte voor het research center. Dat research center kreeg vorig jaar een belangrijke impuls omdat Wittenborg een  groot Europees project met de naam GREAT (Growing Renewable Energy Applications and Technologies) binnen haalde. Een project dat past in de duurzaamheidsdoelen voor de komende jaren.

De locatie aan de Spoorstraat zal ook betere media- en bibliotheekfaciliteiten bieden. Met een loopafstand van krap vijf  minuten is de verdeling over twee locaties geen bezwaar. Bachelor studenten volgen colleges aan de Laan van Mensenrechten, de Master studenten doen dat aan de Spoorstraat. Het gebouw aan de Spoorstraat wordt eerst grondig gerenoveerd. De verwachting is dat de Spoorstraatlocatie in mei 2015 al in gebruik wordt genomen voor de examens. Vanaf september starten dan de colleges op die plek.

In 1996 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Hogeschool Wittenborg aangewezen als Hogere Onderwijsinstelling in Nederland. Aangewezen instellingen vallen onder de Wet Hoger Onderwijs, maar ontvangen geen bekostiging van de overheid. In 2002 begon Wittenborg met de ontwikkeling van Engelstalige businessprogramma’s.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws