Apeldoorn: Anders Invest koopt 170 woningen voor nieuw fonds

20 September 2017 – Anders Invest introduceert een vastgoedfonds gericht op huurwoningen in Nederland. De eerste aankoop betreft 170 woningen die vroeger deel uitmaakten van de portefeuille van de Bouwhuis Groep van Jonald Bouwhuis.

Het vastgoedfonds biedt aan een grote groep investeerders investeringsmogelijkheden vanuit kernthema’s als lange termijn, transparantie, faire kostenstructuur en sociale cohesie. Het fonds is een vervolg op het industriefonds van Anders Invest, dat deze maand naar € 33 mln groeide door een kapitaalverhoging van circa € 15 mln waarvan het grootste deel door circa 60 zittende investeerders werd bijgedragen. Ondanks het toelaten van 40 nieuwe investeerders is er voor dit fonds nog altijd een wachtlijst.

Vaster Invest
Vaster Invest zal op vergelijkbare wijze te werk gaan als het industriefonds. Vaste relaties op basis van vertrouwen met huurders, ontwikkelaars en investeerders creëren waarde. Het fonds investeert primair in huurwoningen in het middensegment in economisch sterke regio’s, met name steden. Het bevorderen van sociale cohesie en huurderstevredenheid is een speerpunt.

Het fonds wordt gemanaged door een speciaal team met jarenlange vastgoedervaring. Het team van Vaster Invest bestaat uit Maurits Jansen en Leen Otte
onder verantwoordelijkheid van Johan van Renselaar en Gert-Jan Huisman. Jansen was vastgoedontwikkelaar en in 2 organisaties verantwoordelijk voor grote portefeuilles tot € 700 mln. Otte is al 30 jaar actief in leidende functies in de aannemerij en bouwtoezicht.
De Raad van Advies van het fonds bestaat uit René Hogenboom (oud ceo Altera Vastgoed), Frank van der Heijden (oud ceo Bouwfonds en ABN Amro hypotheken groep) en Eddy Smit (directeur / eigenaar MVGM).

3 woningcomplexen in Apeldoorn
De wervingsdoelstelling voor de eerste ronde bedraagt € 10 mln hetgeen ingezet wordt voor de beoogde aankoop van 3 objecten in Apeldoorn met in totaal ruim 170 wooneenheden. Deze maakten eerder deel uit van de portefeuille van de Apeldoornse Bouwhuis Groep.

Blijkens het Kadaster werd de villa aan Koning Lodewijklaan 6 dit jaar aangekocht voor bijna € 2,3 mln. Vosselmanstraat 260-288 betreft een kantoor dat wordt getransformeerd tot woningen. In 2015 werd het voor € 1,8 mln eveneens aangekocht door een onderneming uit Heerde. Voor Robijnstraat 8 werd dit jaar een bedrag van ruim € 7,4 mln neergeteld. Deze ondernemingen zijn gevestigd op het terrein van paardenhouderij Horsthoekhoeve aan de Badhuisweg in Heerde.

De volgende complexen wil het fonds Vaster Invest in de eerste kapitaalronde aankopen:

Apeldoorn, Koning Lodewijklaan 6
Aantal appartementen 19
Oppervlakte (vvo) 1507 m²
Gem. grootte appartementen 46-67 m²
Doelgroep 30-45 jaar
Voorzieningen sauna, fitness, loungeruimte
Ligging groene omgeving nabij de Loolaan, ruim 1 kilometer van centrum
Totale jaarhuur € 165.000

Apeldoorn, Vosselmanstraat 260-288 (Kinsberg, foto)
Aantal appartementen 47
Oppervlakte (vvo) 5306 m²
Gem. grootte appartementen 70-95 m²
Doelgroep 35-70 jaar
Voorzieningen dakterras, loungeruimte
Ligging in centrum, naast CODA museum
Totale jaarhuur € 531.000

Apeldoorn, Robijnstraat 8
Aantal appartementen 106
Oppervlakte (vvo) 5434 m²
Gem. grootte appartementen 21-46 m²
Doelgroep 20-35 jaar
Voorzieningen sauna, fitness, loungeruimte
Ligging circa 1 km van het centrum, in een wijk met voornamelijk vrijstaande huizen
Totale jaarhuur € 550.000

In 3 tot 5 jaar wil het fonds een omvang van € 50 tot € 100 mln bereiken. In de huidige markt en bij gelijkblijvende omstandigheden wordt een rendement van 7 tot 9% per jaar verwacht. Het fonds mikt op een relatief laag risicoprofiel, ondere andere door externe financieringen tot 65%, spreiding van locaties door Nederland en een flexibel aan- en verkoopbeleid bij verschillende cycli. Het fonds denkt te profiteren van de groei in kleine huishoudens en de schaarste in dit huursegment.

Het fonds richt zich op hoogwaardige objecten met minstens 20 wooneenheden, voornamelijk voor 1- of 2-persoonshuishoudens gelegen in en nabij middelgrote steden of in regio’s met een sterke economische structuur.

Kapitaalronde
Op 15 september heeft het Anders Invest Evergreen Fund haar derde kapitaalronde met groot succes afgerond waardoor het op € 33 mln uitkomt. Het industriefonds heeft inmiddels 8 goedlopende bedrijven in portefeuille en opent regelmatig voor nieuw kapitaal.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws