Amsterdam: aanleg Zuidasdok definitief aanbesteed

 

21 Februari 2017 – De realisatie van het Zuidasdok is definitief gegund aan de aanneemcombinatie ZuidasPlus, bestaande uit Heijmans, Fluor en Hochtief. Daartoe zijn de benodigde contracten ondertekend. Dit heeft bureau Zuidas meegedeeld.

Vandaag, dinsdag 21 februari, kreeg ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Zuidas-directeur David van Traa. Zuidasdok wordt een van ’s lands grootste bouwprojecten de komende jaren. Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht.

Twee aannemerscombinaties  werkten bijna twee jaar aan een aanbieding voor het ontwerpen en bouwen van Zuidasdok. Op 19 januari werd het project voorlopig gegund aan ZuidPlus, een combinatie van Heijmans, Fluor en Hochtief. Met de contractondertekening is de gunning nu definitief. ZuidPlus had de beste oplossing voor onder meer het beperken van de bouwoverlast, het behoud van een goede doorstroming en de bereikbaarheid van het gebied. En het ontwerp voor het station en het gebied daaromheen sprong eruit: veel ruimte, licht en groen, met gebruikmaking van hoogwaardige materialen.

Het project Zuidasdok zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Dit is nodig omdat de weg en het station steeds meer moeite krijgen om het reizigersverkeer te verwerken. Er komt meer ruimte op de weg door de A10 zuid over een lengte van ongeveer 6 kilometer in beide richtingen te verbreden van 4 naar 6 rijstroken. Ook gaat een stuk snelweg ondergronds. Daardoor verbetert niet alleen de leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas, maar ontstaat ook  ruimte voor uitbreiding van het station en voor bus en tram.

Zuidasdok is een enorm bouwproject dat in een klein en druk gebied moet worden gerealiseerd. Er zitten in het plan allerlei maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is gekozen voor geluids- en trillingsarme bouwtechnieken en slimme bouwmethoden waardoor de openbare ruimte snel kan worden teruggegeven. Desondanks zullen bewoners en gebruikers van het gebied overlast ondervinden van de werkzaamheden. Denk aan geluidshinder, tijdelijke wegafsluitingen en bouwterreinen in het gebied.

Het komende jaar gaat ZuidPlus hun aanbieding verder uitwerken. Buiten zullen er dan nog geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Wel begint al de voorbereiding: het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen op een aantal plaatsen. In 2019 is het voorwerk klaar en gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. In 2028 moet het project af zijn.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws