Amsterdam: ‘Zuidas heeft grotere voorraad nodig’

24 September 2015 – De Amsterdamse Zuidas heeft grote behoefte aan uitbreiding van de voorraad kantoormeters. Dit zegt Klaas de Boer, directeur Zuidas van de gemeente Amsterdam, in reactie op de meest recente cijfers over de gang van zaken in het eerste halfjaar.

Volgens de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor die JLL in opdracht van de dienst Zuidas opstelt is het beschikbare aanbod voor grote kantoorgebruikers beperkt door sterke vraag naar hoogwaardige kantoorruimte op de Zuidas. De Nederlandse kantorenmarkt is zich langzaam aan het herstellen. Mede doordat de Nederlandse economie weer aantrekt is een groei van de vraag naar kantoorruimte zichtbaar. In vergelijking met de eerste helft van 2014 is de vraag naar kantoorruimte in Nederland met zelfs 16% toegenomen. De Amsterdamse Zuidas laat ook nu, in een aantrekkende markt, een beter beeld zien dan het Nederlandse gemiddelde, aldus de Zuidas Kantorenmonitor.
Ondanks het beperkte aanbod op de Zuidas is er in de eerste helft van 2015 voor circa 11.900 m² vvo aan kantoorruimte opgenomen, een stijging van 214% in vergelijking met de eerste helft van 2014 (5600 m² vvo). De grootste huurtransactie betrof het internetbedrijf Salesforce.com, zij huurde 2700 m² vvo in het onlangs opgeleverde kantoorgebouw The Edge.
Door de aanhoudende vraag naar kantoorruimte op de Zuidas is het aanbod relatief laag met circa 57.800 m² vvo. Het huidige aanbod, inclusief het Zuiderhof gebied, komt overeen met een leegstandspercentage van circa 8,2%. Dit percentage is significant lager dan het Nederlandse en Amsterdamse gemiddelde van respectievelijk 15,8% en 16,3% aan leegstand. Een ander opvallend aspect is de grootte van het aanbod. Op de Zuidas worden maar twee gebouwen aangeboden waar meer dan 5000 m² vvo beschikbaar is. Het eerste gebouw betreft het in renovatie zijnde New Atrium met circa 13.300 m² vvo. Het tweede gebouw betreft het voormalige ING-hoofdkantoor Infinity (12.900 m² vvo). Door de consolidatie van Nationale Nederlanden naar Den Haag wordt dit kantoor weer aan de markt aangeboden.
Sander van Winterswijk, Head of Office Agency van JLL: ‘De keuze op de Zuidas voor de grotere kantoorgebruiker is zeer beperkt. Door de verhuizingen van Akzo, NautaDutilh en Stibbe naar hun nieuwbouw, komt er naar verwachting wel weer kantoorruimte vrij. Dit creëert kansen voor kleine en grote kantoorgebruikers om zich hier te vestigen.’
Klaas de Boer voegt hier aan toe: ‘De vraag naar kwalitatief goede kantoren in Zuidas blijft groot. Wij zijn blij met deze aanhoudende vraag, maar het geeft ook aan dat toename van de voorraad noodzakelijk is.’

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws