Amsterdam: Zuidas blijft volgens JLL beleggers trekken

28 Augustus 2017 – In Zuidas zijn momenteel vijf kantoren in aanbouw met een totaal metrage van 60.000 m² vvo. Daarnaast staat er voor 150.000 m² vvo aan nieuwbouw en renovaties gepland.

Hoewel de kantoren in het gebied grotendeels worden betrokken door financiële- en zakelijke dienstverleners, zoeken steeds vaker ook de technologische en ICT gerelateerde bedrijven hier naar huisvesting. Dit maakt de locatie als multifunctioneel kantorendistrict minder gevoelig voor tegenslag in bepaalde sectoren/. Dit schrijft vastgoedadviseur JLL in de Zuidas Kantorenmonitor van het eerste halfjaar 2017.

Het leegstandspercentage in het gebied is gedurende de eerste helft van 2017 licht gestegen naar 6,3%. Ondanks deze lichte stijging blijft het direct beschikbare aanbod zeer schaars. Als gevolg hiervan komt de nieuwbouwontwikkeling van kantoren langzaam weer op gang. Een groot deel van het toekomstige nieuwbouwaanbod heeft al een huurder gevonden.

De nieuwbouwontwikkeling leidt tot meer toekomstig hoogwaardig aanbod van vrije kantoorruimtes. Dit biedt nieuwe (internationale) bedrijven de kans om zich in Zuidas te vestigen, of uitbreidingsmogelijkheden voor reeds gevestigde gebruikers. De totale ontwikkelruimte in Zuidas voorziet in verdere groei van het aantal kantorenmeters, wat zijn beslag krijgt in de nieuwe kantorenstrategie van de gemeente. Naast de kantoorontwikkelingen worden er steeds meer woningen en voorzieningen toegevoegd. Dit komt de leefbaarheid, ook buiten kantooruren, ten goede en versterkt het multifunctionele karakter van het gebied.

De Zuidas profiteert sterk van de aantrekkende vraag naar hoogwaardig en stedelijk kantorenvastgoed. In combinatie met de geringe nieuwbouwactiviteit vanuit het verleden, daalde het beschikbare aanbod. Door de aanhoudende vraag staat de tophuur onder opwaartse druk en bereikte het in de eerste helft van 2017 wederom een recordhoogte van €380,- per m² vvo per jaar.

Olaf Vogelaar, Head of Agency Offices Nederland bij JLL zegt hierover: ‘Het is goed om te zien dat de nieuwbouwontwikkeling op de Zuidas na lange tijd weer langzaam op gang komt. Zo blijft de Zuidas een aantrekkelijke vestigingslocatie voor (inter)nationale bedrijven. Echter, op korte termijn blijft er een schaarste aan kantoorruimte waardoor huurprijzen verder gaan stijgen. Verdere groei van de Zuidas, zoals beschreven in de nieuwe kantorenstrategie van de gemeente, is daarom noodzakelijk. JLL steunt deze visie en is voorstander van verdere groei van het Zuidas gebied.’

Naast de uitstekende locatiekwaliteit van de Zuidas zorgt de aanhoudend lage rente voor veel beleggers in het gebied. Gedurende de eerste zes maanden van 2017 heeft dit geleid tot de grootste single-asset deal in de Nederlandse historie. Amundi kocht namens een Koreaanse investeerder het Atrium voor ruim € 500 miljoen. De aanhoudende vraag van beleggers leidt tot dalende top-aanvangsrendementen die momenteel uitkomen op 3,75% netto vrij op naam.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws