Amsterdam: vernieuwing locatie Amstelstation van start

14 Oktober 2014 – De vernieuwing van het gebied rondom het Amstelstation maakt een doorstart. Het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan zijn alweer enkele jaren geleden vastgesteld, maar door de financiële crisis is de uitvoering echter gefaseerd. Dat verandert nu. Als eerste wil Provast de Amstel Tower (Toren D) ontwikkelen. Hierin komen startersappartementen in de huursector en een hotel. De voorbereidingen starten binnenkort; de oplevering is voorzien eind 2017. Het hele stationsgebied is naar verwachting in 2021 klaar. 

Verkeer en tramlus

De bouw van Amstel Tower en de vernieuwing van het stationsplein betekenen ook een aanpassing van de verkeerssituatie. Als voorbereiding daarop komt er een omleidingsweg en wordt de keerlus van de tram verplaatst. De wissel in de tramrails komt waarschijnlijk op een andere plek dan in het stedenbouwkundig plan staat. De gemeente Amsterdam overweegt om na 2025 een tram te laten doorrijden naar Sciencepark. Hierover wordt voorlopig nog geen besluit genomen. Nu er flink wordt geïnvesteerd in de verplaatsing van de tramlus, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de tram op termijn door kan rijden. Daarom is, anders dan was gepland, voorzien in een wissel in de rijrichting van de tram. Eind november bepaalt B&W of deze wijziging wordt vrijgegeven voor inspraak.

Bomen en buurtparkje 

De vernieuwing van het Amstelstation en omgeving is ingrijpend. Door de toevoeging van woningen, een hotel, winkels en kantoren wordt het gebied aantrekkelijker en levendiger.. Omwonenden hebben gestreden voor behoud van bomen en groen. De bomen die weg moeten, worden gecompenseerd. Zo komen er nieuwe bomenrijen langs de nieuwe Julianalaan. Kappen van bomen gebeurt volgens het principe ‘just in time’, ze blijven dus zolang mogelijk staan. Daarom wordt er alleen een kapvergunning aangevraagd voor bomen die in de eerste fase weg moeten. Bewoners hebben ook gezorgd voor behoud van het groen ter plaatse van een aan te leggen buurtparkje. Zij hebben het ontwerp medebepaald. De aanleg van dit parkje start na de zomer van 2015.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws