Amsterdam: Vermaarde instituten in race voor nieuwe universiteit

MIT, Columbia, Stanford dingen mee naar nieuwe universiteit.

Vijf consortia van bedrijven en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland zijn geselecteerd voor de tweede ronde van de competitie voor een nieuw technologisch instituut in Amsterdam. Dit heeft wethouder Carolien Gehrels (Economische Zaken) bekend gemaakt. Een onafhankelijke jury heeft deze voorstellen geselecteerd uit 13 inzendingen. De vijf voorstellen worden deze zomer in de tweede ronde verder uitgewerkt. De gemeente zal mee betalen aan de realisatie van het winnende initiatief.

Met het instituut wil de gemeente de economische structuur van de stad versterken. ‘We zoeken voortdurend naar mogelijkheden bedrijven, kennisinstellingen en talent aan de stad te binden', aldus wethouder Gehrels. ‘Die zorgen de komende periode voor economische groei en waardevolle banen. Daarbij kijken we steeds nadrukkelijker naar de technologiesector.'

Een onafhankelijke jury, bestaande uit Wim Kuijken (Deltacommissaris), Wiebe Draijer (voorzitter van de Sociaal Economische Raad) en Doortje van Unen (adjunct directeur Amsterdam Economic Board) heeft de 13 voorstellen anoniem beoordeeld en vijf voorstellen geselecteerd. Juryvoorzitter Wim Kuijken: ‘Het zijn alle vijf veelbelovende voorstellen. Bij alle voorstellen zijn wereldwijd vooraanstaande universiteiten en sterke partners uit het bedrijfsleven betrokken. Ook richten zij zich op uiteenlopende gebieden, van gezondheidszorg tot ICT.' ‘De voorstellen hebben het in zich om op hun gebied internationaal een toonaangevende rol te gaan spelen,' zegt Wiebe Draijer. ‘Alle vijf verbinden ze Amsterdam en Nederland met interessante en kansrijke ontwikkelingen in de rest van de wereld.'

De hoofdpartijen van de geselecteerde vijf voorstellen zijn, in alfabetische volgorde[1]:

– Amsterdam City Technology: instituut voor ‘city-directed' technologie, met zowel onderwijs als onderzoek (Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit (VU), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Columbia University). De zakenpartners zijn onder meer IBM en Beijing University of Technology.

– The Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions: instituut voor het ontwikkelen van urban solutions (TU Delft, Wageningen Universiteit (WUR) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Andere partners zijn Shell, Cisco en Accenture. 

– The Amsterdam School of Health and Technology: richt zich op onderwijs en onderzoek naar gezond leven in een stedelijke omgeving (Amsterdam Institute for Global Health and Development en Duke University). Bijkomende partners zijn onder meer Achmea, Vodafone, Heineken, Philips, Medsciences Capital en de BBC.

– The Center for Urban Tech Acceleration: steunt ondernemers en onderzoekers bij het uitbreiden van hun onderneming op gebied van stedelijke technologie (THNK, OMA en UNstudio). Partners zijn onder meer de UvA, de VU, Standford University, Shell, Vodafone, ID&T, Deloitte en Stichting DOEN.

– Nexuslabs Amsterdam: netwerk organisatie die multinationals, ondernemers, onderzoekers, venture capital en overheid bijeen brengt ten behoeve van duurzame stedelijke oplossingen (Stichting NexusLabs). Onderzoekspartners zijn MIT, de UvA de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Overige partners zijn IBM en TomTom. 

De gemeente gaat op advies van de jury de komende periode ook met de overige acht partijen in gesprek. Volgens de jury bevatten deze voorstellen ook ambities en activiteiten die waardevol zijn voor de stad. In een tweede ronde worden de vijf geselecteerde partijen gevraagd uiterlijk eind september een verder uitgewerkt voorstel in te dienen. Een tweede onafhankelijke jury beoordeelt vervolgens de voorstellen. In het najaar 2013 nemen college en gemeenteraad een definitief besluit. Op basis van de rangorde van de jury onderhandelt de gemeente met de verschillende partijen. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen is het mogelijk dat Amsterdam de realisatie van meerdere voorstellen zal ondersteunen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws