Amsterdam: in top-3 Europese startup-steden

15 Januari 2015 – De gemeente Amsterdam gaat samen met bedrijven en kennisinstellingen de doelstelling realiseren om in de top-3 van Europese vestigingsplaatsen voor start-ups te komen. De stad draagt daaraan € 5,2 mln aan investeringen bij. Dit staat beschreven in het actieprogramma StartUpAmsterdam dat wethouder  Kasja Ollongren heeft gepresenteerd.

Niet via subsidies, maar met een miljoeneninvestering in talent moeten jonge technologiebedrijven wereldwijd Amsterdam gaan verkiezen boven bekende concurrenten als Londen en Berlijn. Kajsa Ollongren: “Onze ambitie is een plek naast Londen en Berlijn. Snelle groeiers in de technologie zijn van groot belang voor de economie van de stad. Een dynamische economie die verandert en kansen biedt aan al die ondernemers, denkers en uitvinders die zich Amsterdammer voelen, maar internationaal denken.”

Op dit moment heeft Amsterdam een tekort aan technisch en ondernemend talent om aan de vraag van startups te voldoen. Daarnaast wil de stad meer internationale en Nederlandse investeerders aan zich binden zodat ondernemingen kunnen groeien. Amsterdam telt al veel bedrijven zoals Booking.com en is de vestigingsplaats van ontwikkelteams van bijvoorbeeld Uber. Maar om interessant te blijven voor nieuwe start-ups zijn aanvullende maatregelen nodig, aldus de wethouder. Het programma StartupAmsterdam beschrijft doelen en maatregelen.

Doelen

 • Amsterdamse startups zijn beter in staat talent met relevante expertise aan te trekken uit binnen- en buitenland.
 • Amsterdam trekt meer internationaal en Nederlands kapitaal aan
 • Meer internationale startups vestigen zich in Amsterdam om verder te groeien.
 • Amsterdam krijgt een vaste plek in de top 3 van aantrekkelijke startup steden in Europa, samen met Londen en Berlijn.

Maatregelen

Talent

 • Startup & Coding Academies: jongeren en zzp-ers leren coderen en programmeren bij verschillende bestaande en nieuwe kennisinstellingen in de stad.
 • Coderen op scholen: StartupAmsterdam ondersteunt initiatieven die erop gericht zijn dat coderen op basisscholen, middelbare scholen en universiteiten even standaard worden als rekenen en taal.
 • Online startup job advertising: StartupAmsterdam helpt bedrijven die personeel zoeken met het slim en gericht plaatsen van vacatures.

Kapitaal

 • Capital Week Amsterdam: StartupAmsterdam wil het evenement Capital on Stage naar de stad halen. Tientallen investeerders en honderden startups ontmoeten elkaar op deze conferentie.
 • Kapitaal connectie: Nederlands kapitaal, in bijvoorbeeld pensioenfondsen en familiebedrijven, wordt beperkt belegd in startups. StartupAmsterdam organiseert bijeenkomsten en evenementen om deze partijen te verbinden met startups.

Zichtbaarheid

 • StartupAmsterdam Portal: website met informatie voor startups en investeerders over wetgeving, cursussen, locaties van startups in de stad, evenementenkalender, etc.
 • Corporate partner programma: 25 grote Amsterdamse bedrijven sponsoren StartupAmsterdam en delen hun netwerk en kennis.
 • Global Startup Events: bekende en gerenommeerde buitenlandse evenementen worden naar Amsterdam gehaald. Voorbeelden zijn TechChrunch Disrupt EU, Maker Faire, Wearables Wednesday.
 • Startup City Branding: zichtbare uitingen, online en in de stad door middel van posters en billboards.
 • Concentratie van startup activiteiten: StartupAmsterdam wijst – samen met de sector – de belangrijkste fysieke startup clusters in de stad aan.

Startup Delta

Het actieprogramma StartupAmsterdam is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft onlangs Startup Delta gelanceerd onder leiding van Neelie Kroes. Startup Delta heeft het doel om de verschillende kansrijke regio’s van Nederland onderling te verbinden, om gezamenlijk te komen tot een krachtig Europees startup ecosysteem. Amsterdam wordt op die manier verbonden aan de rest van Nederland, Europa en de wereld.

Organisatie

StartupAmsterdam is een publiek-private samenwerking. Meer dan 75 partijen zijn en blijven betrokken, zoals accelerators (o.a. Startupbootcamp, Rockstart, Ace Venture Lab), kennisinstellingen (o.a. VU, UvA, AMS), bedrijven als TomTom en booking.com en startup events en initiatieven zoals The Next Web, Hackers and Founders, StartupOrgy, Startupweekend en Foundedinholland. De gemeentelijke bijdrage aan StartupAmsterdam is ruim 5 miljoen euro en wordt betaald uit de middelen voor economische structuurversterking, die zijn opgenomen in de het coalitieakkoord 2014 – 2018.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws