Amsterdam: minimaal twee tenders per jaar voor nieuwe kantoren

16 Januari 2016 – De gemeente Amsterdam schrijft de komende jaren minimaal twee tenders per jaar uit voor de bouw van nieuwe kantoren. Dit is een beleidswijziging voor Amsterdam, waar sinds 2011 voor de kantorenmarkt is ingezet op het verminderen van het aantal kantoren.

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: ‘Nu het Nederland en Amsterdam economisch voor de wind gaat is er sprake van een groeiende vraag naar kantoren, met name op locaties die goed bereikbaar zijn met OV. Aan de ene kant is er schaarste aan goede en bereikbare kantoren op specifieke locaties, aan de andere kant is de leegstand van kantoren in Amsterdam nog niet helemaal verdwenen. Vraag en aanbod op de kantorenmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Daar gaan we met twee tenders per jaar iets aan doen.’

In de recent vastgestelde Kantorenstrategie van de gemeente Amsterdam is deze veranderende behoefte op de kantorenmarkt geconstateerd. Er wordt daarom, binnen de afspraken met de andere gemeenten van de metropoolregio Amsterdam, ruimte geboden voor groei op locaties waar vraag naar is.

Naast het uitschrijven van de tenders wil het college van Amsterdam een signaal aan marktpartijen geven dat de komende jaren onder andere door de brexit en de snelle groei van bedrijven in Amsterdam er naast woningbouw ook behoefte is aan het bouwen van nieuwe kantoren op gewilde locaties.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws