Amsterdam stelt bouwprojecten uit

Amsterdam moet een aantal ‘forse maatregelen’ nemen met betrekking tot haar eigen bouwprojecten

Door de slechte economische omstandigheden moet de gemeente Amsterdam een aantal ‘forse maatregelen’ nemen met betrekking tot haar eigen bouwprojecten, zo heeft de gemeente bekend gemaakt.

Uit het jaarverslag 2012 blijkt dat Amsterdam een positief rekeningresultaat van € 63,3 mln heeft behaald. Dat komt onder meer door eenmalige meevallers van € 60,9 mln uit de risicoreserve Noord/Zuidlijn en hogere rentebaten van € 38,4 mln. Enkele stevige maatregelen moeten de financiële huishouding ook in de toekomst gezond houden. Op vastgoedgebied betekent dit:

– Amsterdam ontwikkelt alleen nog projecten waarvan zeker is dat ze worden verkocht. Bij zo’n 10% van de geplande bouwprojecten is dat het geval, bij 30% misschien en met 60% (24.000 woningen) wordt voorlopig niets gedaan.

– De gemeentelijke projectbureaus (projectbureau Zuidas uitgezonderd) worden samengevoegd tot één kleine en wendbare afdeling Gebiedsontwikkeling die zich concentreert op het op de markt brengen van een selectie van kavels die (nagenoeg) klaar liggen.

– De nog lopende grondexploitaties worden kritisch doorgenomen. Deze maatregelen leiden tot een compacte portefeuille projecten waarbinnen de risico’s van prijs en marktafzet slechts zeer beperkt zijn.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws