Amsterdam: start selectie voor Kop Weespertrekvaart

16 maart 2015 – De gemeente Amsterdam is de selectieprocedure gestart voor het Stadsblok Kop Weespertrekvaart, in het Amstelkwartier. Er wordt gezocht naar een marktpartij die ca. 300 woningen , waarvan een derde huurwoningen onder de liberalisatiegrens, met inpandig parkeren en voorzieningen wil ontwikkelen  financieren en realiseren.

De gemeente streeft er naar  om voor  iedereen een betaalbare woning te realiseren en wil de woningbouwproductie opvoeren naar jaarlijks 5.000 woningen in 2018.  De verhuurmarkt is van belang om verschillende doelgroepen aan geschikte woonruimte te helpen. In deze tender wordt ingezet op betaalbare huurwoningen, met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Partijen hebben daarbij zelf de keuze om, gegeven deze maximale huurprijs, huurwoningen te realiseren en te exploiteren.

Inmiddels zijn alle relevante stukken op Tenderned gepubliceerd. De selectie is op basis van minimumeisen. De gemeente hanteert twee criteria; een bod op het optierecht en een energie prestatie coëfficiënt (EPC-norm). Geïnteresseerde partijen kunnen een optiebod uitbrengen. Met de inschrijver met de beste score (optiebod én EPC) wordt een optieovereenkomst gesloten. Deze partij krijgt de mogelijkheid om gedurende 16 maanden aan de plannen te werken. Binnen deze periode kan hij besluiten om het optierecht uit te oefenen en de grond in erfpacht af te nemen. Lees meer over deze selectie op www.tenderned.nl; zoek op de site op “tender optiecontract Stadsblok Amstelkwartier”.

Kop Weespertrekvaart ligt tussen de nieuwe woonwijk Amstelkwartier en de Watergraafsmeer in. Door de gunstige ligging bij ontsluitingswegen, openbaar vervoer, groen  en langs de Weespertrekvaart is het een aantrekkelijk gebied voor woningbouw. Naast het Stadsblok starten 23 particulieren met het bouwen van hun eigen woning.

Zie hier voor meer informatie op deze site en op www.amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws