Amsterdam: start bouw Cruquius-plan

28 Juli 2015 – Amvest heeft het licht op groen gezet voor de realisatie van het Cruquius-project. Opmerkelijk onderdeel daarvan is dat de vastgoedontwikkelaar en -belegger probeert de drie aanwezig wijnsilo’s een nieuw leven te geven als overnachtingsverblijf.

Dit is door Amvest meegedeeld. Het project wordt gerealiseerd in het Oostelijk havengebied van Amsterdam, naast de Harbourclub. Het ligt open naar de Indische buurt. In augustus, september wordt gestart met de bouw van de eerste kavels waar plaats is voor ongeveer 200 huurappartementen en 10 bedrijfsruimten van ieder 1250 m2 en een kantoorpand. Voorts zijn ongeveer 150 ondergrondse parkeerplekken, kleinschalige daghoreca en een buurtwinkel voorzien.

Volgens woordvoerder Tony Koopmanschap van Amvest worden drie van de vijf wijnsilo’s die nu nog op het terrein staan in de herontwikkeling van het gebied betrokken. Zij worden daarom de komende weken enkele tientallen meters opgeschoven richting Harbourclub. Hoewel de wijnsilo’s geen bijzondere status hebben, beoogt Amvest in het gebied industriële historie te combineren met ‘stijlvolle nieuwbouw’. Daarin past een tweede leven voor de silo’s.

Uit bouw- en cultuurhistorisch onderzoek kwamen drie waardevolle gebouwen naar voren. Deze gebouwen blijven eveneens behouden en zullen een publieke functie krijgen in een groene entourage. Het gaat om het pompgebouw, het ketelhuis en het Huisje Insulinde. Het laatste is echter in zo’n slechte staat dat deze in zijn geheel zal worden herbouwd naar historisch voorbeeld.

Op 18 mei is gestart met het weghalen van opstallen, bestratingen, verhardingen en funderingen op de bouwlocatie tussen Entrepothaven en de Cruquiusweg.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws