Amsterdam: Slimme deal levert gemeente extra kavel op, SADC nieuwe klant

Hoe Air Products voor de regio behouden blijft

26 maart 2014 – Dankzij opgebouwd vertrouwen kreeg Amsterdam een woningbouwlocatie erbij en SADC een nieuwe klant voor PolanenPark.

‘Ik denk dat het meest essentieel van het succes is dat partijen bereid waren om te investeren in het verkrijgen van vertrouwen. Op basis van dat vertrouwen ontstond de mogelijkheid om je te verplaatsen in de wereld, de beleving van de ander. Daardoor kregen we een gezamenlijke business case die voor iedereen aanvaardbaar was. Air Products krijgt een splinternieuwe vestiging met de modernste installaties op een bedrijventerrein voor een aantrekkelijke grondprijs, De Alliantie verwerft een locatie voor de ontwikkeling van 700 woningen, de gemeente Amsterdam kan verder met de herontwikkeling van de Buiksloterham en SADC heeft een tweede vestiger op PolanenPark.’

Dat zegt Ruud Bergh, algemeen directeur van regionale gebiedsontwikkelaar SADC, als hij terugkijkt op de complexe deal die georkestreerd is rond het Amerikaanse bedrijf Air Products. ‘We zullen in de toekomst in eerste instantie de aandacht richten op het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van alle partijen om vanuit vertrouwen te werken aan een gezamenlijke business case.’

Impressie van nieuwe vestiging van Air Products in PolanenPark

Het draait allemaal om het Amerikaanse bedrijf Air Products, een Fortune 500-bedrijf en een van de grootste leveranciers van medische en industriële gassen ter wereld. Maandag 17 maart is de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw vul- en distributiestation op bedrijventerrein PolanenPark. Dit terrein ligt in de Metropoolregio Amsterdam tussen de hoofdstad en Haarlem op 15 autominuten van de haven en 10 minuten van Schiphol.

Woningbouwlocatie

Air Products is nu gevestigd in Buiksloterham, Amsterdam-Noord. Het is een bedrijf in de milieucategorie 5.1. De productie van argon, stikstof en zuurstof vindt plaats in het Botlek-gebied; vanuit de Amsterdamse vestiging worden de gassen door heel Nederland gedistribueerd.

De gemeente Amsterdam is al geruime tijd bezig met de herontwikkeling van de Buiksloterham, waar de locatie van Air Products met de strategische ligging aan het water deel van uitmaakt. De potentie van de locatie maakte dat De Alliantie naastliggende percelen ging aankopen. Voordat de herontwikkeling van dit deel van de Buiksloterham echter doorgang kon vinden, moest voor Air Products een andere locatie worden gevonden.

Voor categorie 5.1-bedrijven is dat zeer lastig; niet alleen in de regio Amsterdam, maar ook elders in Nederland zijn dit type bedrijven moeilijk te vestigen. Air Products overwoog zelfs een verhuizing naar België.

Herontwikkelen

De zaak kwam in beweging toen SADC kennis kreeg van het bedrijf dat een nieuwe locatie zocht. Ruud Bergh en zijn team hadden een mooie plek voor Air Products in gedachten. In de jaren negentig had de toenmalige gedeputeerde van Noord-Holland, Friso de Zeeuw, een aantal stappen gezet om het Rutte-terrein, aan te pakken. Het was vanaf de jaren zeventig in gebruik als slibverwerkingsterrein en vuilstortlocatie. De overlast, vooral de stank, was steeds groter geworden. De Zeeuw lijfde het terrein in en bracht het onder bij de provinciale afvalberging. Vervolgens werd het een keurig recycleterrein waar onder meer afval tot compost werd gerecycled.

In 2007 nam de provincie Noord-Holland de stap tot volledige herontwikkeling van het terrein. Daartoe werd een samenwerkingsverband opgezet met onder andere de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en regionale gebiedsontwikkelaar SADC. Sindsdien is het terrein gesaneerd en ontwikkeld tot een representatieve locatie voor bedrijven in de hoogste milieucategorie. Door haar ligging langs de A9/A5 en met een eigen laad- en losruimte aan de Ringvaart Haarlemmermeer is het ook voor distributiebedrijven zeer geschikt. Het recyclingsbedrijf staakt dit jaar haar activiteiten, de eerste nieuwe vestiger op het nieuwe PolanenPark is een nieuw distributiecentrum van PostNL.

Toen ze lucht had gekregen van de zoektocht van Air Products slaagde SADC er in alle partijen aan tafel te krijgen en hen ervan te overtuigen dat de vestiging en de bijbehorende werkgelegenheid van 130 arbeidsplaatsen alleen voor de regio behouden konden worden als er eendrachtig samengewerkt zou worden. ‘Want inmiddels had de crisis hard toegeslagen en moesten alle rekenmodellen van de betrokken partijen worden bijgesteld’, zegt Reinoud Fleurke, directeur van PolanenPark. In dat proces is vertrouwen belangrijk. Voor alle partijen is nodig om je goed te verdiepen in de verwachtingen van de betrokken partijen. Jan van Barneveld, directeur Alliantie Ontwikkeling: ‘Voor De Alliantie is de samenwerking een voorbeeld voor de aanpak van een herontwikkeling. We hebben niet alleen een plan gemaakt voor de locatie en daarna gewacht tot de gemeente de bedrijfsverplaatsing zou arrangeren. De Alliantie heeft een actieve rol gepakt in het proces van de verplaatsing, waardoor er uiteindelijk een oplossing kon worden gevonden.’

‘Air Products heeft een lange historie in Amsterdam’, zegt Ilmar Lüttger, corporate real estate manager EMEA van de Amerikaanse onderneming. ‘Het rond krijgen van een business case voor de verhuizing was niet eenvoudig. We hebben samen met De Alliantie, gemeente Amsterdam en SADC gezocht naar een oplossing die voor alle partijen werkt. Dat lukte alleen door intensief samen te werken bij de verdeling van risico’s en oog te hebben voor elkaars belangen. Wij zijn blij dat de samenwerking ertoe heeft geleid dat wij in de Metropoolregio Amsterdam een nieuwe plek hebben gevonden. Dat konden wijzelf en geen van de andere partijen op eigen kracht voor elkaar krijgen.’

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws