Amsterdam: ruim 3000 woningen in Sluisbuurt

30 Oktober 2015 – Het college van B en W Amsterdam heeft de Startvisie ontwikkeling Sluisbuurt Zeeburgereiland vastgesteld. Dit betekent dat de Sluisbuurt wordt klaargemaakt voor de bouw van minimaal 3000 woningen.

Amsterdam groeit en nieuwe woningen zijn hard nodig. Door de positieve ontwikkeling van de economie en de aanhoudende druk op de woningmarkt heeft het college besloten om de Sluisbuurt aan te wijzen als een van de locaties die versneld worden ontwikkeld. Eind 2017 start de bouw van de ruim 3000 verschillende woningen, van kleine woningen tot studio’s en van appartementen tot lofts en maisonnettes. De ambitie van het college is om een stedelijke woonomgeving met hoogbouw in de Sluisbuurt te realiseren met veel ruimte voor beweging.

De Sluisbuurt is een van de laatste grote woningbouwlocaties aan het IJ die dichtbij de binnenstad liggen. De Sluisbuurt is het meest westelijke deel van Zeeburgereiland en ligt naast de Sportheldenbuurt. De nabijheid van het water, zoals het Amsterdam–Rijnkanaal, het Binnen- en Buiten-IJ en de Oranjesluizen, zijn bepalend voor het karakter van de Sluisbuurt. Doelstelling bij de bouw van de woningen is dat het water zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor de bewoners.

De ontwikkeling van de Sluisbuurt is de volgende stap in de ontwikkeling van Zeeburgereiland. De ontwikkeling van de Sluisbuurt is in 2010 stilgelegd i.v.m. de financiële crises. Een deel van de Sluisbuurt heeft nu een tijdelijke functie voor windzeilactiviteiten. Het gebied moet eind 2015 in het kader van het bouwrijp maken, voor een betrekkelijk gering deel worden gesaneerd een (deels) opgehoogd. Vervolgens moet de grond anderhalf tot drie jaar inklinken. In deze periode kan een eerste tender worden uitgeschreven en wordt een bestemmingsplan ontwikkeld. De eerste bouw is in 2018 voorzien.

Bewegen wordt een belangrijk onderdeel van de Sluisbuurt: de openbare ruimte wordt zo ingericht zodat deze bewust en onbewust uitnodigt tot bewegen. Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg: “De ligging aan het water, de aansluiting op de wandel- en fietsroutes in de omgeving en de mix van voorzieningen stimuleren tot bewegen. Met de Sluisbuurt en de Sportheldenbuurt dagen wij Amsterdammers uit om in beweging te komen.” De twee wijken hebben bewegen in het DNA zitten. De Sportheldenbuurt biedt bijvoorbeeld voor een deel ook ruimte aan een nieuwe sporthal en sportvelden. De twee gebieden vullen elkaar mooi aan.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws