Amsterdam: Ontwikkelaar gezocht voor blok 6a in Amstelkwartier

22 Augustus 2018 – De gemeente Amsterdam is op zoek naar een partij die een blok met 40 tot 60 vrije sector woningen in het Amstelkwartier wil ontwikkelen.

Maandag 20 augustus 2018 is de selectieprocedure gestart voor blok 6a in Amstelkwartier in de wijk Overamstel. De ambitie van de gemeente is dat er op die plek een gebouw komt met een representatieve en statige uitstraling. Passend bij de centrale openbare ruimte in het Amstelkwartier en de beleving van het toekomstige openbare park.

Blok 6a ligt aan de weststrook in Amstelkwartier fase 2 en prominent aan het toekomstige buurtpark. En biedt ruimte aan minimaal 40 en maximaal 60 woningen in de vrije sector. Appartementen maar ook grondgebonden woningen zijn mogelijk. Bij dit blok wordt extra aandacht gevraagd voor de gevel en entrees op straatniveau. Die dienen een aantrekkelijke uitstraling te krijgen, zodat die de kwaliteit van de openbare ruimte versterken.

De volledige opgave staat beschreven in selectiebrochure en bijlagen. Die zijn gepubliceerd op www.tenderned.nl onder ‘Tender Optiecontract Blok 6a Amstelkwartier’.

Selectieprocedure
De procedure bestaat uit één ronde, er is geen voorselectie. Geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven voor de tender tot en met vrijdag 19 september 2o18. De gunning staat gepland voor november 2018.

In Amstelkwartier 1e en 2e fase worden circa 2500 woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. De ontwikkeling van Amstelkwartier 1e fase is bijna voltooid. De ontwikkeling van Amstelkwartier 2e fase Ooststrook is in volle gang. Blok 6a is de eerste kavel die wordt uitgegeven in de Weststrook van de 2e fase. De aanleg van het buurtpark start in 2019. Amstelkwartier 3e fase bevindt zich in de planvormingsfase.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws