Amsterdam: nieuwbouwlocaties voor middeninkomens, jongeren

6 November 2015 – De gemeente Amsterdam legt de focus bij het uitgeven van nieuwbouwlocaties op de middeninkomens, jongeren en studenten en asielzoekers en statushouders. Voor middeninkomens geeft de gemeente Amsterdam prioriteit aan middeldure huur, zei Pierre van Rossum, directeur Grond en Ontwikkeling gemeente Amsterdam, gisteren bij het congres Woningmarkt Amsterdam dat werd georganiseerd door PropertyNL.

Grote behoefte
Hij schetste de reeks kansen die er liggen voor marktpartijen in Amsterdam met transformatie van leegstaande kantoren, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijk vastgoed en rijksvastgoed. Zo brengt volgend jaar het Rijk de Bijlmerbajes aan de markt. De gemeente zal deze naar verwachting niet zelf kopen. Van Rossum kondigde tenders van nieuwe woningprojecten aan in met name het gebied rond de ring.
Nu de koopwoningmarkt enorm aantrekt, is de vraag hoe Amsterdam voldoende ruimte houdt voor het belangrijke segment middeldure huurwoningen. De bevolking van Amsterdam groeit met 10.000–12.000 mensen per jaar en juist bij de groep jonge professionals en starters – zeer sterk vertegenwoordigd bij die bevolkingsaanwas – is er behoefte aan huurwoningen.

Hoogste prijzen ooit
Naast Van Rossum spraken Hans Touw, directeur portfolio management van de grootste institutionele belegger Vesteda, Robert Kohsiek, directeur van de ondernemende particuliere belegger Wonam, en Ebe Treffers, regiomanager acquisitie en ontwikkeling woningen van Bouwinvest. Rogier van der Hijden van informatiebedrijf Calcasa analyseerde de laatste woningmarktcijfers. Hieruit bleek nog eens hoe ‘hot’ de Amsterdamse woningmarkt is. In sommige buurten in het Centrum en Zuid is het hoogste niveau uit 2007 alweer gepasseerd en zijn de prijzen op het hoogste niveau ooit beland.
Er is een sterke correlatie met wat er gebeurt op de woningbeleggingsmarkt. De beleggers Touw, Kohsiek en Treffers wezen op de sterk stijgende prijzen van woningcomplexen in Amsterdam, waardoor woningen steeds kleiner worden om projecten rond te kunnen rekenen. De vraag is of deze trend van steeds kleinere huurwoningen uiteindelijk leidt tot een duurzaam product. Hans Touw van Vesteda zei dat dit er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat meer woonconsumenten hun heil buiten Amsterdam gaan zoeken, bijvoorbeeld in Utrecht, Den Haag of Rotterdam.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws