De bank heeft voor € 18 mln een optie voor gebouw Frankemaheerd, het voormalige hoofdkantoor van KBB (met Hema als laatste huurder) elders in Amsterdam Zuidoost. Eigenaar Rochdale wil het gebouw verkopen, waarna het gesloopt zal worden om plaats te maken voor het nieuwe hoofdkantoor van ING Bank. OVG en G&S treden op als ontwikkelaars hiervoor.ING is momenteel gehuisvest in kantoorgebouw De Amsterdamse Poort (het Zandkasteel) in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebouw van 53.000 m² is eigendom van MPC, het huurcontract met ING loopt tot 2019. Hoewel de huurder daartoe niet contractueel verplicht is, zijn MPC en ING in gesprek over oplossingen voor de dreigende leegstand. MPC heeft het Zandkasteel in 2004 gekocht voor € 125 mln en in een fonds gestopt gericht op de particuliere Duitse markt. Op het Zandkasteel zit nog een financiering van Helaba van rond de € 70 mln.

Een van de opties is dat ING het Zandkasteel terugkoopt. De bank zou het snel kunnen doorstoten naar een ontwikkelaar die er een hotel, woningen of andere functies in kan ontwikkelen. Dan moet ING echter wel afschrijven op de koopprijs. Voor transformatie is ook hulp van de gemeente nodig: die moet het bestemmingsplan wijzigen en de erfpacht aanpassen. De woordvoerder zegt desgevraagd dat in de komende periode ING en de gemeente Amsterdam nauw samenwerken in de evaluatie rond het toekomstig gebruik van Amsterdamse Poort en de ontwikkeling van de locatie van Frankemaheerd. ‘Deze plannen zijn echter nog in ontwikkeling waarbij verschillende scenario’s worden bestudeerd en nog geen definitief besluit is genomen.’

ING heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan met het afstoten van verschillende onderdelen en diverse reorganisaties. Tegen de achtergrond van de veranderingen die ING heeft ondergaan, waarbij het aantal medewerkers is afgenomen, en de nieuwe manier van werken, kijkt ING ook naar het hoofdkantoor, zowel naar de mogelijkheden binnen Amsterdamse Poort als naar andere kantoren in Amsterdam Zuidoost. Als onderdeel van die evaluatie wordt ook gekeken naar Frankemaheerd, zo zegt de woordvoerder.
De huisvestingsvisie van ING concentreert zich op Amsterdam Zuidoost; veel van de kantoren zijn gevestigd in het gebied in of rond Amsterdam Zuidoost. In Amsterdamse Poort is op dit moment zowel het hoofdkantoor gevestigd als diverse afdelingen van de zakenbank.