Amsterdam: Havenstraatgebied wordt woon-werkgebied

Stadsdeel Zuid wil het terrein herontwikkelen voor 500 woningen en werkfuncties.

Stadsdeel Zuid wil het Havenstraatterrein in Amsterdam-Zuid transformeren tot een gemengd woon-werkgebied. Er komen ongeveer 500 woningen en overige functies.

Het spooremplacement tussen de Havenstraat en de Karperweg is momenteel nog een lappendeken van loodsen. Het Havenstraatterrein is een kansrijke locatie voor woningbouw. De locatie ligt in het populaire Amsterdam-Zuid, de meeste grond is in eigendom van de gemeente en het gebied kan met beperkte middelen bouwrijp worden gemaakt. Voor het gebied zijn daarom nieuwe plannen opgesteld. Er komen ongeveer 500 woningen en overige functies.
Het plangebied Havenstraatterrein ligt ingeklemd tussen de tramremise Havenstraat, de Amstelveenseweg, de Stadiongracht en het Park Schinkeleilanden. Het gebied vormt een langgerekte strip op het voormalig spooremplacement van het Haarlemmermeerstation.
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid is in mei 2012 akkoord gegaan met het Vernieuwingsplan Havenstraatterrein en het daarbij behorende Projectbesluit, waarna de stukken op 27 juni door de deelraad werden vastgesteld. Het College van B&W nam in november 2012 kennis van het Projectbesluit en stemde in met de daarbij horende financiële kaders. Daarmee werd ook opdracht gegeven om het Investeringsbesluit voor te bereiden.
Naar verwachting zal het Investeringsbesluit door gemeenteraad vastgesteld worden in februari 2014. De start bouw staat voorlopig gepland in 2016.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws