Amsterdam brengt extra locaties op de markt voor woningbouw

De gemeente anticipeert hiermee op de belangstelling van beleggers en ontwikkelaars voor de bouw van met name huurwoningen.

10 maart 2014 – Amsterdam brengt dit jaar extra locaties op de markt voor de bouw van ruim 3.600 woningen. Dit aantal komt bovenop de reeds geplande 1.400 woningen per jaar voor de periode van 2014 t/m 2016. De gemeente anticipeert hiermee op het verder aantrekken van de woningmarkt en de belangstelling van beleggers en ontwikkelaars voor de bouw van met name huurwoningen.

Een van de nieuwe locaties is IJburg

Het Ontwikkelingsbedrijf geeft gehoor aan de vraag vanuit de markt om zo transparant mogelijk te zijn. Daartoe zijn de kavels die dit jaar beschikbaar komen opgenomen in een zogenaamde Tenderkalender. De locaties liggen verspreid over de stad. Er kunnen woningen in diverse marktsegmenten worden gerealiseerd. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om studentenwoningen en woningen in het segment middeldure huur. Inmiddels zijn zestig geïnteresseerde beleggers en ontwikkelaars rondgeleid langs enkele locaties.

Amsterdam heeft geanticipeerd op het aantrekken van de markt. Na een saneringsronde is doorgewerkt om beschikbare locaties snel naar de markt te kunnen brengen zodra de vraag zich voordoet. Sinds vorig jaar ziet Amsterdam de interesse van ontwikkelende en beleggende partijen in de woningbouw daadwerkelijk toenemen. Vanuit beleggende partijen is veel belangstelling voor woningbouw in het segment middeldure huur, starters- en studentenwoningen. Bovendien is er groeiende belangstelling voor woningbouw door middel van transformatie van bestaande kantoorgebouwen en ook zelfbouw is een kansrijk segment.

Met het aanbod van de extra locaties voor ruim 3.600 woningen creëert de gemeente de mogelijkheid om de komende jaren aanzienlijk meer woningen te kunnen realiseren dan de afgelopen jaren. In 2013 werden er 2.699 woningen in aanbouw genomen en in 2012 en 2011 waren dat jaarlijks ruim 2.000 woningen.

De bevolking in Amsterdam groeit al enkele jaren met circa 10.000 personen per jaar en de verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. Om de bevolkingsgroei ook in de toekomst te accommoderen zijn meer woningen nodig. De ontwikkelingen op de woningmarkt en de toenemende schaarste duiden erop dat er meer nodig is en meer kan. Vandaar dat locaties nu actief en zo transparant mogelijk op de markt worden gebracht middels een Tenderkalender.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws