Amsterdam: Bedrijfsruimte nog steeds zeer gevraagd

Bedrijfsruimte blijkt in de Amsterdamse regio nog steeds een aantrekkelijk vastgoedsegment.

Bedrijfsruimte blijkt in de Amsterdamse regio nog steeds een aantrekkelijk vastgoedsegment. Meer sturen op vastgoedwaarde van panden en locaties bij eigenaargebruikers, ruimte bieden voor nieuwe bedrijfsruimteconcepten en experimenteren met nieuwe verdienmodellen zorgen voor behoud van bedrijfsruimte op binnenstedelijke locaties.

Dit blijkt uit het rapport ‘Verkleuren met behoud van maximaal grijs’ van het projectbureau herstructurering bedrijventerreinen metropoolregio Amsterdam (PHB) en Stec Groep. Zes bedrijventerreinen deden mee aan het project: Molletjesveer in Zaanstad, Verrijn Stuart in Diemen, Weesp-Noord, Minervahaven in de Amsterdamse havens, Schinkel in Amsterdam en het Cruquiuswerkgebied in Amsterdam-Oost.

Eind vorig jaar startten PHB en Stec Groep, met financiële ondersteuning van provincie Noord-Holland, onderzoek naar de kansen voor ontwikkeling van aantrekkelijke vastgoedconcepten op binnenstedelijke bedrijventerreinen. Doel was om binnenstedelijke bedrijventerreinen voor hun functie te behouden en zo voldoende vestigingsmogelijkheden voor stadsgeoriënteerde bedrijvigheid te behouden. Het beperken van nieuwe uitleg in de Amsterdamse regio was ook een belangrijk doel.

Juist tegen de stad aan blijkt behoefte aan bedrijfsruimte (klein en middelgroot) die stadsverzorgend is (voor de loodgieter, het bouwbedrijf, de schilder, de meubelmaker, et cetera). Het gaat op deze locaties vaak al lang niet meer alleen om de reguliere bedrijfshal. Tussenvarianten (zoals hoogwaardige bedrijfsruimte met een showroom, kantoor en/of winkelruimte) blijken gewenst, maar komen vanuit de markt nog amper van de grond, zo blijkt uit het project. Marktpartijen hebben vaak nog weinig ervaring met nieuwe bedrijfsruimteconcepten op de meer binnenstedelijke bedrijventerreinen.

Op ieder van de zes deelnemende terreinen zijn vervolgstappen gezet. Belangrijke conclusie is dat bedrijfsruimte op binnenstedelijke locaties in de Amsterdamse regio zeker aantrekkelijk is. Zo blijkt er bijvoorbeeld onder kleinschalige (startende) ondernemers veel animo voor vestiging in een voormalige staalfabriek in Diemen en hebben op Weesp-Noord partijen interesse getoond in herontwikkeling van bedrijfsruimte en woon-werkeenheden. De leegstand van bedrijfsruimte is relatief laag en bedrijventerreinen hebben vaak een relatief hoge sociaal-economische waarde. Cruciaal is om per terrein inzicht te hebben in zowel de sociaal-economische waarde van bedrijfslocaties als de commerciële (vastgoed)waarde en plek in de levenscyclus. Op deze manier kan een strategische afweging worden gemaakt voor het verkleuren van een terrein richting gemengde functies en/of wonen, of juist niet verkleuren en behoud van grijs. Voor Molletjesveer is de gemeente Zaandam hier nu voorzichtig mee aan de slag: behoud van bedrijfsruimte staat hierbij voorop.

Uit de praktijkcasus blijkt verder dat meer inzicht in de waarde van panden en locaties bij eigenaargebruikers belangrijk is: dit zorgt voor (positief) beïnvloeden van de waarde van vastgoed en biedt meer kansen voor kwaliteit op bedrijventerreinen. Nieuwe vastgoedconcepten (‘modern grijs’), zoals panden met combinaties van showroom, kantoor en bedrijfsruimte, met een hoogwaardige uitstraling, hebben toekomst en zijn ook interessante beleggingsobjecten. Voorbeelden zijn er inmiddels ook: in Minervahaven staan meerdere hoogwaardige bedrijfspanden van sterke (inter)nationale bedrijven, maar ook op Schinkel zijn dit type panden zichtbaar. In praktijk betekent dit minder in ‘hokjes’ denken, maar ruimte bieden voor gemengd economische gebieden.

Ten slotte bieden nieuwe (financiële) verdienmodellen kansen voor bestaande en nieuwe bedrijfsruimte en locaties. Naast ingrepen die leiden tot verhoging van commerciële waarde van pand en/of gebied, zijn er ook ingrepen waarbij (ook) het perspectief ligt op meer kasstromen binnen een gebiedsexploitatie of gebiedsbeheer. Ieder van de zes deelnemende bedrijventerreinen gaat stappen zetten met de verdienmodellen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws