Amsterdam: start tender voor Rede van IJburg

8 December 2016 – De gemeente Amsterdam is de selectieprocedure gestart voor kavel 42A, De Rede van IJburg. Dit is de landtong in de binnenhaven op het Haveneiland. De ambitie van de gemeente is aan de kavel een sterke, tijdloze invulling te geven. Er is ruimte voor een gemengd programma met wonen, werken, voorzieningen, verblijven en parkeren. Daarom zoekt de gemeente naar een goed doordacht en overtuigend ontwerp voor deze prominente plek.

De gemeente zoekt een partij die het geplande bouwprogramma op kavel 42A op IJburg kan ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren en/of verkopen. De gemeente is voornemens een partij te kiezen door middel van een openbare selectie (tender). Hiervoor is een selectieprocedure opgezet. De ontwikkeling omvat een gemengd programma met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, verblijven en parkeren. Het programma is minimaal 20.000 m² brutovloeroppervlak (bvo) en maximaal 25.000 m² bvo. De prominente plek aan de haven van IJburg vraagt om een goed doordacht stedenbouwkundig en architectonisch concept. De opgave voor kavel 42A is om een stoer en krachtig compositorisch geheel te realiseren met een overtuigende identiteit.

Optieovereenkomst voor Rede van IJburg

De gemeente tendert voor de voorliggende opgave een zogenaamde optieovereenkomst. Op grond van de optieovereenkomst wordt de winnende inschrijver, tevens optienemer, gedurende de optieperiode waarin de betreffende kavel exclusief ten behoeve van hem is gereserveerd, in de gelegenheid gesteld om op basis van zijn inschrijving een definitief ontwerp uit te werken. Indien dit naar het oordeel van de gemeente past binnen het gestelde kader en verder voldoet aan de eisen die bij deze tender worden gegeven, zal de winnende inschrijver/optienemer vervolgens in de gelegenheid worden gesteld het erfpachtrecht van de betreffende kavel te verkrijgen.

De procedure bestaat uit twee rondes. Geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven voor de voorselectie tot en met 5 februari 2017. Daarna gaan er maximaal vier partijen door naar de definitieve selectie. Daarin bepaalt een deskundigenjury welke partij het beste ontwerp heeft ingediend. De gunning staat gepland voor medio 2017.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws