Amsterdam: 12 nieuwe woningbouwlocaties aangewezen

14 Januari 2016 – Amsterdam heeft de ambitie om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen mogelijk te maken. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders 12 woningbouwlocaties aangewezen waar woningbouw binnen de stadsgrenzen gerealiseerd kan worden. Deze projecten worden als kansrijk bestempeld. Met het voorbereiden van de besluitvorming wordt dit jaar begonnen.

Het gaat om de volgende locaties:

 • Buiksloterham
 • NDSM-Oost
 • NDSM-Noord/Klaprozenweg
 • Sloterdijk-1-Zuid
 • Kop Sloterplas
 • IBM-gebied
 • IJsbaanpad-Zuid
 • Amstelstation-Amstelzijde
 • Amstelkwartier Fase 3
 • Bijlmerbajes – Weespertrekvaart
 • IJburg Middeneiland – Strandeiland Fase 1
 • Rand Mandelapark

Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil deze groei mogelijk maken en tegelijk de druk op de woningmarkt verlichten. Daarom is de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken; door nieuwbouw en voor een deel ook door transformatie van leegstaand en leegkomend vastgoed. Het college van burgemeester en wethouders heeft woningbouwlocaties in de stad in kaart gebracht. Per gebied is nagegaan welke woningbouwaantallen mogelijk zijn en welke investeringen daarbij horen. Twaalf projecten zijn als kansrijk bestempeld om op korte termijn te realiseren. Deze projecten starten in 2016.Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, een integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties.

In 2016 wordt onderzocht welke aantallen mogelijk zijn op de kansrijke locaties en met welke kwalitatieve ambities deze ontwikkeld kunnen worden. Wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken Eric van der Burg: ‘Amsterdam is populair, ik vind het een goede ontwikkeling dat
veel mensen in Amsterdam willen wonen. Daarom hebben we twaalf kansrijke bouwlocaties aangewezen. De tijd is er weer naar om woningen te bouwen. De kansrijke bouwlocaties worden de komende tijd onderzocht zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw. Tot die tijd is er voldoende capaciteit in bestaande projecten. In onze zoektocht naar locaties kijken we niet alleen naar de aantallen. We onderzoeken ook welke kwalitatieve investeringen we als gemeente willen doen in bereikbaarheid, openbare ruimte en groen en hoe er ruimte voor bedrijven en
maatschappelijke functies kan worden gecreëerd.’

De twaalf meest kansrijke locaties zijn verspreid over de hele stad en bevinden zich voornamelijk in de Ringzone van Amsterdam. Met deze locaties wordt ruimte gecreëerd voor circa 12.000 woningen die vanaf 2020 te realiseren zijn.

Een veelheid aan externe factoren bepalen vraag en aanbod op de woningmarkt. Koers 2025 is daarom een flexibele ontwikkelstrategie. Wanneer nodig kan adequaat worden bijgestuurd door de ontwikkeling van locaties te versnellen of te vertragen. Bij een onveranderd hoge woningvraag
moeten tijdig aanvullende locaties beschikbaar zijn. Daarom worden in Koers 2025 ook voorstellen gedaan voor het onderzoeken van aanvullende locaties. Deze kunnen dan vanaf 2017 in ontwikkeling worden genomen.

De kaart van Koers 2025, Amsterdam

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws