Amsterdam: 10.000 extra woningen in Sloterdijk

20 November 2015 – In Amsterdam Sloterdijk kunnen 10.000 extra woningen worden gebouwd. De Metropoolregio Amsterdam heeft hierover met het Rijk afspraken gemaakt. Dit betekent dat het gebied zich kan ontwikkelen tot een interessante en levendige locatie om te wonen en te werken.

Rijk, Provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam hebben afgesproken de gebiedstransformatie van Amsterdam Sloterdijk een impuls te geven door meer ruimte te creëren voor woningbouw. Deze ontwikkeling, gericht op menging van wonen, werken en voorzieningen, met een betere aansluiting op de rest van de stad, is van belang voor de forse woningbouwopgave binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Betrokken partijen zijn het eens over de gezamenlijke ambitie en willen de transformatie van kantoren naar woningen en de nieuwbouwopgave binnen Amsterdam Sloterdijk zo goed mogelijk ondersteunen om een aantrekkelijke stad te maken. Hiervoor is een aantal concrete afspraken gemaakt. Het gaat onder meer om:
– het woonmilieu rond Sloterdijk aantrekkelijker te maken wordt de status van de N200/Haarlemmerweg aangepast, de maximum snelheid verlaagd naar 50 km/u tussen Seineweg en Admiraal de Ruyterweg en de openbare ruimte toegankelijker gemaakt;
– de koppeling met de bestaande stad te verbeteren worden de noord-zuid langzaam verkeer routes verbeterd;
– station Sloterdijk en omgeving beter op elkaar aan te sluiten wordt onderzocht welke verbeteringen van de inrichting en de bereikbaarheid van het station op korte en langere termijn mogelijk zijn;
– te kijken of bijvoorbeeld woningbouw op het huidige opstelterrein van de treinen ter hoogte van de Zaanstraat mogelijk is, wordt een studie gestart.Wethouder Van der Burg: “Hierdoor kunnen in een groter gebied meer en aantrekkelijkere woningen gerealiseerd worden en wordt de koppeling gemaakt tussen Slotermeer en Sloterdijk centrum. Door de barrièrewerking van de Haarlemmerweg aan te pakken, kan de stad Amsterdam verder groeien.”

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws