Amstelveen: Geen steun voor uitbreiding Stadshart

Het college van Amstelveen heeft haar steun voor de uitbreiding van het Stadshart ingetrokken.

Het college van B & W heeft de steun voor de plannen van Unibail-Rodamco met het Stadshart in Amstelveen ingetrokken. In een persbericht zegt het college:  “Naar aanleiding van gesprekken met bewoners, de twee bewonersavonden en de berichtgeving in de media is het beeld ontstaan dat een grote groep van de bewoners van de Schildersbuurt niet bereid is om tot een overeenkomst te komen. Aan de gestelde voorwaarde wordt daarmee niet voldaan. Het college trekt daarom de conclusie dat medewerking aan een plan, waarin woningen in de Schildersbuurt nodig zijn voor de uitbreiding van het winkelcentrum, niet meer aan de orde is. De visie stadshart blijft daarmee zoals die was, inclusief de noodzakelijke vernieuwing van het Binnenhof.”

Op maandag 3 juni heeft het college het nieuws betreffende het initiatief van Unibail Rodamco voor uitbreiding van het Stadshart naar buiten gebracht. Als dit initiatief zou worden uitgewerkt en uitgevoerd zouden er woningen moeten verdwijnen in en rondom het Stadshart.

Het college vindt het belangrijk dat de bewoners uiteindelijk tevreden zijn. Ze heeft daarom in het raadsvoorstel een aantal strenge voorwaarden opgenomen om de belangen van de bewoners goed te kunnen borgen. Een zeer belangrijke voorwaarde is de volgende: “Goede regeling voor betrokken bewoners : met huurders en eigenaren dienen oplossingen op maat overeengekomen te worden waarbij zaken als schadeloosstelling, huurgewenning e.d. moeten zijn geregeld”. Er staat met zoveel woorden dat deze voorwaarde moet worden ingevuld met gesprekken en onderhandelingen tussen de bewoners en Unibail Rodamco. Er moeten overeenkomsten tussen deze partijen komen, onteigening is voor het college niet aan de orde. Nu bewoners van de betreffende wijk hebben laten weten niet te willen vertrekken, trekt het college de toegezegde steun aan het plan weer in. 

Volgens Het Parool noemt topman John van Haaren van Unibail-Rodamco het besluit van Amstelveen ‘onbegrijpelijk’ en sluit hij niet uit dat de Frans/Nederlandse vastgoedgigant met schadeclaims komt omdat het bedrijf al, in samenspraak met de gemeente, miljoenen heeft geïnvesteerd.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws