Amersfoort: update van informatie over werklocaties

14 Augustus 2015 – De gemeente Amersfoort heeft de informatie over haar werklocaties op de website Vestigingslocaties.nl geactualiseerd en uitgebreid. De pagina’s van de gemeente op de site geven nu informatie en contactgegevens over de werklocaties Vathorst, De Wieken, Podium, Wagenwerkplaats, Stadsring, het Oliemolenkwartier, De Isselt, De Hoef, het Bergkwartier, Calveen en het stationsgebied. Daarnaast is ook de timeline van Amersfoort op Twitter en Facebook hier te volgen.

Een sterk punt van Amersfoort is volgens de gemeente de centrale ligging in het land. Per spoor is de stad direct verbonden met onder andere Schiphol Airport, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Berlijn. De stad vormt een ‘hub’, een knooppunt van belangrijke interlokale verbindingen. De A1, de A28 en het kruisen van de belangrijkste spoorwegen met rechtstreekse verbindingen naar het westen, het noorden en oosten van het land, maken Amersfoort een aantrekkelijke vestigingslocatie. De gemeente maakt onderdeel uit van de Randstad en is tegelijkertijd een belangrijke poort van diezelfde Randstad naar het oosten en het noorden van Nederland. De ligging en ontsluiting van Amersfoort zullen de stad duurzame kansen blijven bieden voor de ontwikkeling op korte en lange termijn.

Anno 2015 neemt Amersfoort in Nederland en Europa een unieke positie in. Sinds 1970 is het aantal inwoners verdubbeld van 75.000 naar meer dan 150.000. Daaronder bevinden zich vele jonge hoogopgeleide mensen. Geen andere stad combineert zoveel jonge gezinnen met bijbehorend hoog geboortecijfer met zo’n hoge arbeidsparticipatie. Zij voelen zich door Amersfoort aangetrokken vanwege de dynamiek van deze groeistad in combinatie met de prettige leefomgeving. Het ‘nieuwe werken’ is dan ook al in Amersfoort geïntroduceerd in de jaren 90. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken in diverse samenwerkingsverbanden, zodat een carrière goed kan worden gecombineerd met de zorg voor gezin en privéleven. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van jong, hoogopgeleid personeel als adviesbureau Twynstra Gudde en ingenieursbureau DHV liepen daarmee voorop in Nederland.

Vestigingslocaties.nl is het platform van PropertyNL dat gemeenten in de gelegenheid stelt hun werk- en kantoorlocaties te presenteren aan vastgoedbeleggers en eindgebruikers.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws