Amersfoort: jaarverslag zonder goedkeuring accountant

Het college van burgemeester en wethouders wil op 16 april aanstaande de jaarrekening over 2012 presenteren, nog zonder de controleverklaring van de accountant.

Het college van burgemeester en wethouders wil op 16 april aanstaande de jaarrekening over 2012 presenteren, nog zonder de controleverklaring van de accountant. Vanwege de lopende onderhandelingen over Vathorst zal de accountant naar verwachting geen oordeel uitspreken over de jaarrekening van de gemeente Amersfoort. Dit heeft de gemeente in een persbericht bekendgemaakt.

Het college is sinds vorig jaar in onderhandeling met de partners in Vathorst over aanpassingen van de grondexploitatie met als uiteindelijk doel de risico’s te beperken en zo evenwichtig mogelijk te verdelen tussen de deelnemende partijen. Het resultaat van de onderhandelingen kan van invloed zijn op de boekwaarde van de gronden in Vathorst op de gemeentelijke balans. Voor de controleverklaring moet de accountant kunnen vaststellen of deze boekwaarde realistisch is.
De accountant van de gemeente Amersfoort baseert zich daarbij op de jaarcijfers van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). De accountant van OBV baseert zich op zijn beurt op de vastgestelde grondexploitatie. Omdat deze onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is nog geen realistische grondexploitatie overeengekomen met als gevolg dat de accountant van de gemeente Amersfoort de jaarrekening van de gemeente op dit onderdeel niet kan beoordelen. Aangezien de onderhandelingen over Vathorst nog lopen, wordt niet verwacht dat hier op korte termijn verandering in komt.
Voor de procedure om te komen tot een definitief oordeel heeft de accountant meer tijd nodig. Het college heeft besloten de jaarrekening volgens planning op 16 april aanstaande te presenteren, ondanks het feit dat er nog geen controleverklaring kan worden bijgevoegd. De reden hiervoor is dat het uitblijven van een oordeel van de accountant alleen te maken heeft met de onderhandelingen over Vathorst. De kwaliteit van de administratieve organisatie van de gemeente Amersfoort is niet in het geding. En de andere cijfers uit de jaarrekening zullen naar verwachting niet wijzigen op het moment dat de controleverklaring wordt bijgevoegd.
De formele openbaarmaking van de jaarrekening over 2012 vindt plaats wanneer de controleverklaring bij de jaarrekening is gevoegd.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws