Alkmaar zet in op nieuw speerpunt Data Science

29 Mei 2015 – Het Noordzeekanaal is voor nieuwe vestigers een steeds minder groot probleem, waardoor Alkmaar ook in het vizier komt van internationale bedrijven.

Alkmaar op de Provada (hal 11, stand 38)

De gemeente Alkmaar gaat als content partner meedoen aan deze website.  Ter gelegenheid daarvan presenteert wethouder Kloos op de Provada de visie en de belangrijkste werklocaties van de stad. 

Stand: PropertyNL (hal 11, stand 38) Dag: woensdag 3 juni, 11.00–12.00.

Door Erik de Boer

Dankzij de tweede Coentunnel en de nieuwe A5 scoort Alkmaar tegenwoordig beduidend beter bij buitenlandse bedrijven. De stad met zijn oer-Hollandse uitstraling heeft nu – ook tijdens spitsuren – een onbelemmerde doorgang naar Schiphol, dat in hooguit 30 autominuten berijdbaar is. Juist internationale bedrijven vinden daarmee de oversteek van het Noordzeekanaal geen probleem, terwijl de stad nog voldoende ruimte heeft om ze op te vangen.

In totaal telt de stad inmiddels 22.000 bedrijven. In 2014 zijn er 500 bijgekomen. Hier zitten overigens veel zzp’ers onder, omdat Alkmaar volgens wethouder Victor Kloos van Economie een echte mkb-stad is: ‘66% van de stedelijke economie steunt op het mkb, en dat is meer dan het landelijk gemiddelde.’

Het grote aandeel kleine bedrijven wordt ook weerspiegeld in de winkelstraten waar, naast de grote ketens, veel kleine middenstanders gevestigd zijn met een specifiek aanbod. Zij dragen ertoe bij dat Alkmaar hoog scoort als favoriete winkelstad en daarmee extra toeristen aantrekt. Dat vertaalt zich volgens Kloos in de gelukkige omstandigheid dat leegkomende winkelpanden betrekkelijk snel worden gevuld. Ook trekker Primark opent in 2016 een winkel van 5000 m², in een pand in het hart van de stad dat compleet wordt gerenoveerd. Maar ook hotel- en horecabedrijven raken steeds meer geïnteresseerd in een vestiging in de kaasstad.

Boekelermeer

Het belangrijkste bedrijventerrein dat de stad promoot, is de Boekelermeer en het daarbinnen gelegen Energy Innovation Park. Dat laatste richt zich op bedrijven die actief zijn op de markt voor traditionele energie en de ontwikkeling van nieuwe energievormen. De Boekelermeer is een nieuw, meer algemeen terrein op een locatie van ongeveer 45 ha, pal langs de A9 en het Afas Stadion. Hier kunnen bedrijven tot en met milieucategorie 5 terecht. De gemeente werkt aan de realisatie van een tweede ontsluiting naar de A9.

Alkmaar werpt zich ook graag op als sportstad. Kloos: ‘Daarvoor hebben we de locatie Westrand tussen de randweg N9 en de gemeente Bergen. Hier draaien de bouwkranen momenteel volop voor de bouw van een aantal hoogwaardige sportaccommodaties, zoals het sportcomplex De Meent. Ook komt er een sporthotel.’ De stad hoopt op deze locatie sport-gerelateerde activiteiten en bedrijven te kunnen vestigen.

De derde belangrijke locatie voor de stad is het stationsgebied, een terrein van circa 8,5 ha dat bestemd is voor dienstverlening en kantoren. Hier werkt de gemeente samen met NS en ProRail om er een aantrekkelijke toegangspoort voor de stad te realiseren. Kloos: ‘Alle partijen onderkennen dat het gebied momenteel niet de uitstraling heeft van een stad die veel bezoekers in haar binnenstad wil ontvangen. Uiteraard voeren wij ook bij ons de discussie over het slopen of transformeren van overtollige kantoren, maar het stationsgebied biedt bij uitstek de mogelijkheid om ook hoogwaardige kantoorgebouwen te realiseren die voldoen aan de allerhoogste eisen wat betreft milieu en exploitatie.’

Gebiedsontwikkeling Overstad

Overstad, onderdeel van het centrum van Alkmaar, wordt getransformeerd in een gebied voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Het is nu 29 ha, met bestaande panden, loodsen en braakliggende terreinen. De gemeente omhelst elk initiatief dat zich aandient voor het gebied. Daarvoor past zij al te graag bestaande bestemmingsplannen aan. Een nieuwe stap in de gebiedsontwikkeling is de opening eind dit jaar van een grote JT-bioscoop met 8 zalen en 1600 stoelen. Daar komen horeca en entertainment omheen, onder meer in de vorm van een beoogde chocolade-experience in de voormalige Ringers-fabriek. Ook wil de gemeente een poppodium in Overstad ontwikkelen. ‘Er ontstaan door al deze plannen nu al verschillende initiatieven die extra publiek trekken, zoals de vestiging van vintage winkels en een zogenaamd fablab, waar je in 3D kunt laten printen. En dat in een mix met grote winkels als Mediamarkt. Wat ons betreft mag hier alles, zolang het maar niet conflicteert met de binnenstad.’

Alkmaar werkt actief aan een beter vestigingsklimaat, door onder meer het ontwikkelen van kennis rondom data science, in samenwerking met de VU en het bedrijfsleven. ‘Dat draagt belangrijk bij aan onze uitstraling als vestigingslocatie’, is de ervaring van Kloos. Tot slot heeft de stad ook eigen panden, waarvoor zij met marktpartijen een tweede leven zoekt.

Dat de economie momenteel aantrekt, stemt Kloos optimistisch. Hij ziet dat deels aan de komst van nieuwe bedrijven, maar nog meer aan de aanvragen van bedrijven op bijvoorbeeld de Boekelermeer om te mogen uitbreiden. De rol van de gemeente is die van gastheer: ‘Wij kunnen de economie niet maken, maar initiatieven wel optimaal faciliteren.’

 

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws