Alkmaar: gemeente stelt Bedrijven investeringszone BIZ in

22 Oktober 2016 – De gemeenteraad heeft het mogelijk gemaakt om Bedrijven investeringszones (BIZ) in de historische binnenstad, Winkelcentrum De Zwijger, Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg en Bedrijventerrein Beverkoog in te stellen. Een Bedrijven Investeringszone is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de openbare ruimte. Dit zijn extra activiteiten naast dat wat de gemeente standaard aan onderhoud en investeringen doet. De ondernemers kunnen zich nu uitspreken over het instellen van de BIZ in hun gebied.

Een Bedrijven investeringszone wordt alleen ingesteld op verzoek van ondernemers en als er in het gebied voldoende draagvlak is. Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen ondernemers tijdens de formele draagvlakmeting aangeven of zij dit in bovengenoemde gebieden willen invoeren. De BIZ wordt ingevoerd als tenminste 50% van de ondernemers in het BIZ-gebied reageert op deze draagvlakmeting en 2/3 van die 50% vóór een BIZ stemt. Het stembiljet moet uiterlijk op vrijdag 13 november 2015 door de gemeente Alkmaar zijn ontvangen.

Bij voldoende draagvlak betalen alle niet-woningen in dat desbetreffende gebied een BIZ-bijdrage die de gemeente als belasting int. De gemeente laat het geld dat is geïnd, onder aftrek van door haar gemaakte kosten, terugvloeien in het gebied door subsidie te verstrekken aan de speciaal daarvoor opgerichte BIZ-vereniging.
Wethouder Victor Kloos (OPA): “Het voordeel voor ondernemers is dat ze, naar eigen inzicht, het gebied waarin zij werkzaam zijn, kunnen verfraaien of er waarde aan kunnen toevoegen zodat het gebied aantrekkelijker wordt. Dit verbetert het vestigingsklimaat voor ondernemers en het leefklimaat voor een ieder die het gebied bezoekt.”
De ondernemers bepalen met elkaar waar zij het geld aan uitgeven. De wet geeft echter wel kaders mee: “De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de Bedrijven investeringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de Bedrijven investeringszone.”

Als een groep ondernemers een verzoek tot de gemeente richt voor het invoeren van een BIZ en zij laten zien dat daarvoor voldoende draagvlak aanwezig is, dan kan de gemeente besluiten het traject tot invoering van een BIZ in te gaan. De formele draagvlakmeting is overigens altijd het beslissende moment voor het wel of niet invoeren.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws