Afspraken over toekomst Amsterdam-Almere-Markermeer

Rijk en regio zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer.

Rijk en regio zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie wordt een uitbreiding besproken van Almere met 60.000 woningen, in combinatie met een IJmeerverbinding.


In de ontwerp-Rijksstructuurvisie wordt bewust gekozen voor een andere manier van gebiedsontwikkeling. Er is niet langer sprake van een blauwdruk, maar van een zogenoemde ‘adaptieve aanpak’. Gefaseerd, stap voor stap, wordt naar het toekomstperspectief toegewerkt. De vraag naar woningen, bedrijfslocaties en mobiliteit bepaalt de ontwikkeling en het tempo. Met deze aanpak is het mogelijk rekening te houden met onzekerheden en verschillende toekomstscenario’s.
Almere ontwikkelt zich in het toekomstperspectief tot een westelijk georiënteerde stad met 60.000 nieuwe woningen en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Almere wordt goed ontsloten. Een IJmeerverbinding met een hoogstedelijke ontwikkeling van Almere Pampus is hierbij ‘de stip op de horizon’.
Ook nu al zijn er verschillende maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Zo wordt ongeveer € 4 mrd geïnvesteerd in de A1, A6, A9 en A10-Oost tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Daarnaast wordt er zo’n € 1,4 mrd gestoken in het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL). Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren ook nog eens ieder € 47,5 mln in de stedelijke bereikbaarheid binnen Almere.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws