Groningen: € 275 mln voor verbouwing station

26 Januari 2015 – Het hoofdstation in Groningen wordt voor € 275 mln verbouwd. De geplande uitbreiding met sporen, perrons en een perrontunnel kan de groei van reizigers straks goed opvangen.

Dat blijkt uit het zogenaamde Ruimtelijk Functioneel Ontwerp. De bustunnel, fietstunnel en fietsenstalling die vorig jaar zijn toegevoegd, passen goed in het ontwerp. In de plannen is rekening gehouden met een mogelijke verhuizing van het busstation naar de zuidkant van het hoofdstation. Zo is er in het ontwerp ruimte opgenomen voor winkels en reizigers-voorzieningen bij de nieuwe zuidentree. Ook komt er een fietstunnel en een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor zo’n 5000 fietsen aan de zuidzijde van het station.

De uitgewerkte plannen van de stuurgroep Groningen Spoorzone waarin gemeente Groningen, provincie Groningen, ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zitten, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten van de provincie Groningen.
De Stadsbouwmeester, Provinciaal Bouwmeester en Spoorbouwmeester hebben met hulp van NL Architects in beeld gebracht hoe het station er mogelijk uit kan komen te zien. Het monumentale stationsgebouw en het nieuwe perronplein daar direct achter krijgen de hoofdrol. Het ruime perronplein ontstaat doordat de huidige sporen 1, 2 en 3 worden gedempt. Hier zijn nieuwe winkels en terrassen onder de monumentale kappen ingetekend.
Met de keuze voor een vrij toegankelijke voetgangerstunnel en een fietstunnel onder de sporen door, wordt de huidige barrière van het spoor opgeheven. Deze nieuwe verbindingen bieden extra kansen voor de ontwikkeling van Stationsgebied Zuid, het gebied ten zuiden van de sporen wat vrijkomt door het verplaatsen van het opstelterrein naar ‘de Vork’ in de gemeente Haren. De fietstunnel heeft daarnaast een belangrijke functie voor het oplossen van de stallingsproblematiek in het stationsgebied.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws