Zaanstad: 1000 woningen op Hembrug-terrein

24 Augustus 2016 – Het Hembrug-terrein tussen Zaanstad en Amsterdam wordt herontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waardoor ruimte ontstaat voor ongeveer 1000 woningen. Dat heeft het college van B&W van Zaanstad voorgesteld.

Het college wil meer ruimte bieden aan woningbouw op deze locatie en het laten herontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor ondernemen en woningbouw. Er is een ontwikkelprogramma voorzien voor in totaal 180.000 m2, waarbij het aantal woningen maximaal 500 zou mogen bedragen. Op basis van nieuwe inzichten stelt het college nu voor om maximaal 120.000 m2 voor woningbouw te bestemmen. Vertaald naar aantallen woningen betekent dat ca. 1000 woningen, afhankelijk van kavelgrootte en type woningen.

De locatie Hembrug is een voormalig defensieterrein. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt als eigenaar nauw samen met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland aan het herontwikkelen van dit gebied. Het terrein trekt nu al creatieve bedrijvigheid, ambachtelijke bedrijven, horeca, recreatie en evenementen. Om de kwaliteit van het geheel te waarborgen is het maximum aan bedrijfsfuncties en woonruimtes samen vastgesteld op 180.000 vierkante meter. Op verzoek van de eigenaar stelt het college de gemeenteraad nu voor om daarvan maximaal 2/3 te bestemmen voor woningbouw. Dat zorgt globaal voor een verdubbeling van het eerder voorziene woningaantal.

Hembrug-terrein vult woningbehoefte in

Reden voor de beoogde uitbreiding is de grote behoefte aan woningen in Zaanstad en in de regio. Uit een recente marktconsultatie is gebleken dat er groeiende belangstelling is voor het realiseren van woningen op het terrein. Op het Hembrug-terrein is een gedifferentieerd aanbod mogelijk op een plek met een bijzonder en onderscheidend karakter. Bovendien wordt met de toename van het aantal woningen het draagvlak voor voorzieningen groter.

In het gebied blijven voldoende aantrekkelijke plekken voor bedrijven. Op dit moment zijn er al meer dan 30 ondernemingen actief. Die bieden op 30.000 m2 ongeveer 350 arbeidsplaatsen. Uiteindelijk kan dat oplopen tot 750 arbeidsplaatsen.

Het streven is om bij de herontwikkeling een hoge stedenbouwkundige kwaliteit te handhaven, met een evenwichtig samengaan van monumenten, cultuurhistorie en nieuwbouw. Op die manier kan het Hembrug-terrein zich ook verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek om te wonen met een goede mix van functies. Wethouder Straat: ´Het wonen zorgt bijvoorbeeld voor meer levendigheid, een betere aansluiting bij andere wijken in Zaanstad, grotere sociale veiligheid en voor een klantenkring voor de ondernemers op het terrein. Het samengaan van wonen en werken past ook prima bij de onlangs vastgestelde toekomstvisie Maak.Zaanstad. Daarin is een grote ambitie voor binnenstedelijk bouwen en voor menging van functies op bedrijfsterreinen opgenomen.´

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws