De projectzone van CrossMark Breda

CrossMark Breda

CROSSMARK BREDA: EEN NIEUWE INTERNATIONALE STAD AAN HET WATER

De Bredase spoorzone is hét gebied waar de komende jaren hard gewerkt wordt aan projecten in het Stationskwartier zoals 5Tracks, Thes, Eureka en 3 Hoefijzers noord. Het nieuwe Station is een icoon voor het Verhaal van Breda, voor het samenbrengen van vele functies en vervoersvormen.

Ontwikkeling is ook volop gaande in Havenkwartier, waar projecten als Stek, Belcrum Beach, Brack, Electron/MotMot, Pier15, Podium Bloos en Klavers Jansen hoge ogen gooien. Het Havenkwartier groeit de komende jaren uit tot een uniek gemengd stedelijk gebied, complementair aan onze binnenstad: het is de plek met aantrekkingskracht, ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur met volop ruimte voor ondernemers, starters en gevestigde bedrijven, die elkaar versterken en een geleefde en attractieve (parkachtige) omgeving zoeken met voorzieningen, betrokken bewoners, bereikbaarheid, leisure en cultuur. Daarbij gebruik makend van bestaande kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de Mark en de Belcrumhaven. Wonen met uitzicht op een verbrede Mark met groenzones en wandel- en fietspaden is een van de ambities en kan iets toevoegen aan de reeds bestaande woonmilieus in de stad.

En daarna komt de tijd om aan het derde gebied te beginnen; het Suikerkwartier. Breda zet  de stap over het water van de rivier de Mark als laatste stap van deze uitgebreide gebiedsontwikkeling.

Samen vormen die 3 deelgebieden, die ‘three quarters’ de kern van de gebiedsontwikkeling. De wisselwerking tussen deze nieuwe gebieden en de historische binnenstad, draagt bij aan de Europese ambities van Breda. De naam voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling is CrossMark Breda. Een omgeving  om je grenzen te verleggen en je doelen te bereiken. Een gastvrij gebied  die verbindt en mensen samenbrengt, in gebouwen en openbare ruimtes. Een nieuwe groene Europese stad aan het waterlandschap van de Mark.

CrossMark Breda: crossing borders, making your mark

Klik hier voor meer informatie over CrossMark Breda

Het planconcept van 5TRACKS is gebaseerd op drie gebouwen tussen de Stationslaan en het coulissenlandschap, elk met een ‘living room’: een transparante publieke ruimte die de verbinding legt tussen de statige Stationslaan en het coulissenlandschap en ondernemers en bezoekers uitnodigt tot ontmoeten.

Ieder gebouw kent een eigen unieke mix van de vijf functies die 5TRACKS biedt: work, accommodation, park, eat & meet en facilities. Het planconcept bestaat uit een vernieuwend woon-, werk- en verblijfsgebied, met wonen (circa 165 appartementen), een internationaal hotel en horeca. Het past naadloos in de stevige duurzaamheidsambitie voor zowel het gebied en de gebouwen enerzijds, als voor de gebruikers en de gasten anderzijds. In alle opzichten doet het meer dan recht aan het hoogstedelijk ambitieniveau dat de gemeente voor Coulissen West heeft geformuleerd.

Binnen het plan is ruim 15.000 m² gereserveerd voor kantoren, waarmee 5TRACKS het economisch profiel van Breda wil versterken. De ligging aan het station maakt de locatie aantrekkelijk voor (internationale) bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en daarmee een streepje voor hebben in de hunt for talent.

‹ Terug

Contactgegevens

Nora van de Griend

Projectmanager Markt Programmering en Ontwikkeling Via Breda

Gemeente Breda

Afdeling Vastgoed Ontwikkeling

Directie Ontwikkeling

T: 06 10 44 68 93

Mail: gjn.van.de.griend@breda.nl

www.viabreda.nl

 

Gerard Lutz

Ondernemersteam Gemeente Breda,

T: 076 – 529 8824

M: 06- 52 81 37 98

Mail: ondernemersteam@breda.nl

www.breda.nl

 

Ook in het nieuws