De projectzone van Via Breda

Via Breda

Havenkwartier: een nieuwe stad aan het water

 

De gemeente Breda heeft een Gebiedsperspectief opgesteld voor het Havenkwartier. Het Havenkwartier is onderdeel van Via Breda en ligt ten westen van de Stationslaan en de wijk Belcrum. Het gebied is ruim 30 hectare groot; een woongebied met living lab in een attractief groene omgevingaan het water.

Het Havenkwartier heeft de potentie om binnen Via Breda en de stad als totaal uit te groeien tot een uniek gemengd stedelijk gebied, complementair aan onze binnenstad: het is de plek met attractiviteit en ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur met volop ruimte voor ondernemers, starters en gevestigde bedrijven, die elkaar versterken en een geleefde en attractieve (parkachtige) omgeving zoeken met voorzieningen, betrokken bewoners, bereikbaarheid, leisure en cultuur.Daarbij gebruik makend van bestaande kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de Mark en de Belcrumhaven. Wonen met uitzicht op een verbrede Mark met groenzones en wandel- en fietspaden is een van de ambities en kan iets toevoegen aan de reeds bestaande woonmilieus in de stad.

 

Unieke mix van functies

Het planconcept van 5TRACKS is gebaseerd op drie gebouwen tussen de Stationslaan en het coulissenlandschap als ‘living room’: een transparante publieke ruimte die verbinding legt tussen statige laan en coulissenlandschap en ondernemers en bezoekers uitnodigt tot ontmoeten.
Ieder gebouw kent een eigen unieke mix van de vijf functies die 5TRACKS biedt: work, accommodation, park, eat & meet en facilities. Het planconcept bestaat uit een vernieuwend woon-, werk- en verblijfsgebied, met short- en longstay wonen (circa 150 appartementen), een internationaal hotel en horeca. Het past naadloos in de stevige duurzaamheidsambitie voor zowel het gebied en de gebouwen, als voor de gebruikers en de gasten. In alle opzichten doet het meer dan recht aan het hoogstedelijk ambitieniveau dat de gemeente voor Coulissen West heeft geformuleerd.

Binnen het plan is 15.000 m² gereserveerd voor kantoren, waarmee 5TRACKS het economisch profiel van Breda wil versterken. De ligging aan het station maakt de locatie aantrekkelijk voor (internationale) bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en daarmee een streepje voor hebben in de hunt for talent.

Klik hier voor meer informatie over Via Breda

‹ Terug

Contactgegevens

Nora van de Griend

Projectmanager Markt Programmering en Ontwikkeling Via Breda

Gemeente Breda

Afdeling Vastgoed Ontwikkeling

Directie Ontwikkeling

T: 06 10 44 68 93

Mail: gjn.van.de.griend@breda.nl

www.viabreda.nl

 

Gerard Lutz

Ondernemersteam Gemeente Breda,

T: 076 – 529 8824

M: 06- 52 81 37 98

Mail: ondernemersteam@breda.nl

www.breda.nl

 

Ook in het nieuws