Technopolis

Delft de bakermat voor nieuwe kennis intensieve bedrijven

Delft werkt aan de toekomst. Wat hier vandaag wordt bedacht, wordt morgen toegepast om de wereld aangenamer en duurzamer te maken. Daarom investeert Delft in een goede omgeving waar ondernemers en onderzoekers topprestaties kunnen leveren. Het klimaat verandert wereldwijd en Nederland vergrijst. Energiebronnen zijn schaars en veel landen kampen met overstromingen en droogte. De zorgvraag van ouderen neemt drastisch toe. Delft levert de technologische oplossingen op het gebied van gezondheidszorg (Medical Delta), duurzame energie en delta- en watertechnologie (CleanTech Delta). In een nieuwe proeffabriek voor biotechnologie wordt de basis gelegd voor de productie van biobrandstoffen op grote schaal. Met de komst van het UN Watercentre levert Delft als internationaal watercentrum nog meer innovatieve oplossingen voor droge voeten in laaggelegen gebieden over de hele wereld. En in het toekomstige behandelcentrum voor protonentherapie worden mensen met kanker beter en efficiënter behandeld. Dit alles komt op de Technologische Innovatie Campus Delft dat het technologische hart vormt van de regio en de proeftuin is voor talloze innovaties.

Technopolis Delft, het wetenschapspark van de Technische Universiteit van Delft

Het plangebied van wetenschapspark Technopolis Delft bestaat uit 63 hectare (ongeveer 235.000 m² bruto vloeroppervlakte (BVO)) en zal binnen de komende 20 jaar ontwikkeld worden in 4 fases voor de sector hoogtechnologische kantoren en laboratoria. Het wetenschapspark grenst aan de universiteitscampus van de TU Delft en deze maken gezamenlijk deel uit van de Technologische Innovatie Campus Delft.

Gespecialiseerde bedrijven

Binnen Technopolis Delft ligt de focus voornamelijk op het aantrekken van kennis intensieve bedrijven, met een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling, in de sectoren ‘Medical Technology’ en ‘Clean Technology’. Een voorwaarden die gestel wordt is dat deze bedrijven een meerwaarde vormen voor de TU Delft en vice versa. Door clusters te realiseren kunnen er geconcentreerde campussen ontstaan waar kennis gedeeld kan worden, maar waar ook gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten om kosten te drukken. De Biotech Campus Delft is daar een goed voorbeeld van. Binnen deze campus kan er voorzien worden in de behoefte om fundamenteel onderzoek uit te kunnen voeren tot productie voor de markt.

YES!Delft

Technopolis biedt bedrijven het ideale klimaat om tot bloei te komen. Juist ook voor jonge bedrijven. De incubator YES!Delft is de broedplaats van het wetenschapspark. Met aandeelhouders als TU Delft, gemeente Delft en TNO, is YES!Delft uitgegroeid tot het middelpunt van innovatief technologisch ondernemerschap in de regio. Sinds de oprichting in 2005 zijn er meer dan 100 startende bedrijven ondersteund bij de opstart. Momenteel huisvest de incubator meer dan 50 bedrijven die onder meer actief zijn in de medische sector, ICT en ‘Clean technology’. In het gebouw is tevens ruimte voor ondernemerschapsonderwijs en worden vele netwerkactiviteiten georganiseerd.

De 5 pluspunten van Technopolis Delft

  • Een hoog attractieve en stimulerende omgeving voor samenwerking en kennisoverdracht in open innovatie netwerken.
  • Een uniek cluster van internationale technologie bedrijven, kennisinstituten en spin-offs.
  • Directe nabijheid van één van de beste technische universiteiten van Europa en twee gerenommeerde academische medische centra; Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Leids Universitair Medisch Centrum.
  • Een locatie die ingebed is in één van de economische, infrastructurele en logistieke topregio’s van Europa.
  • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de lokale en regionale autoriteiten en de nationale overheid voor lange termijn investeringen in de kwaliteit van het vestigingsklimaat.

 

‹ Terug

Ook in het nieuws