Stadshavens

Stadshavens Rotterdam is een gebied met een hoogwaardig vestigingsklimaat. Niet alleen voor haven- en transportbedrijven, maar ook voor innovatieve bedrijven en kennisinstituten. Rotterdam is bovendien als koploper op het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie. Samen met marktpartijen realiseren de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. de komende 20 tot 40 jaar bijzondere, innovatieve woon- en werkgebieden. In 2013 is het Dakpark opgeleverd en de bestemmingsplannen voor het Merwe- Vierhavengebied en de Waal- Eemhaven afgerond.

‹ Terug

Ook in het nieuws