Schiphol Trade Park

Werklocaties in toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

SADC ontwikkelt hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werklocaties op de WESTAS. Voor huidige en toekomstige generaties. Deze locaties dragen eraan bij dat de WESTAS van Amsterdam één van de top 5 vestigingsregio’s in Europa wordt. Om deze missie te realiseren, werkt SADC bij haar locatie- en  gebiedsontwikkeling altijd samen met private en publieke netwerken en kennisinstellingen en verbindt deze 4 thema’s:

 • Locatieadvies
 • Werklocaties 2.0
 • Beyond Logistics
 • Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

Schiphol Trade Park

Een duurzame werklocatie voor bedrijven die zich richten op (inter)nationale handel en innovatieve logistieke oplossingen, met bovendien een specifiek campusmilieu waar bedrijven R&D-activiteiten kunnen ontplooien. De locatie ligt strategisch direct naast Schiphol aan de A4 met een eigen op- en afrit, aan de zuidrand van de Metropoolregio Amsterdam en met de regio’s.

 

BREAAM certificering

Om al deze duurzame ontwikkelingen zo inzichtelijk en meetbaar mogelijk te maken, heeft Schiphol Trade Park een BREEAM-certificering voor de gebiedsontwikkeling behaald van vier sterren. BREEAM is internationaal erkend en het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en gebiedsontwikkelingen ter wereld.

De feiten

 • Totale oppervlakte: 350 hectare waarvan 142 uitgeefbaar
 • Kavelgroottes: Vanaf 500m2 tot 170.000 m2
 • Gevelhoogte: Tot maximaal 30 meter
 • Parkmanagement: Integraal gebiedsmanagement
 • Milieucategorie: 4.1
 • Huur/koop/erfpacht: Koop en erfpacht
 • Glasvezelnetwerk: Ja
 • Zichtlocaties: Ja (vanaf de A4)
 • Vestigingsmilieus: Logistics Zone, Trade Boulevard, A4 Skyline, The Valley, The Campus, Green Datacenter Campus

 

ONDERNEMEN IN EEN INSPIRERENDE OMGEVING  WAAR DUURZAAMHEID EN INNOVATIE SAMENKOMEN.

Gegevens

Oppervlak:

 • 350 hectare waarvan 142 hectare uitgeefbaar.
 • 50 hectare uitgeefbaar beschikbaar per 2016 op basis van behoefte vanuit de markt.
 • Kavelgroottes: vanaf 500 m2
 • Milieucategorie 4.1

 Programma:

Werklocatie voor handel & logistiek in zes verschillende deelgebieden:

 • Trade Boulevard

Bestemd voor handel, logistiek, opslag en distributie gecombineerd met B2B-showrooms, trainingsruimten en voorzieningen.

 • Logistics Zone

Ca. 60 hectare aaneengesloten uitgeefbaar gebied met grootschalige ontwikkelingsmogelijkheden voor smart warehousing, smart industry  De locatie is optimaal ontsloten binnen de Randstad, tussen de agglomeraties Amsterdam, Den Haag/Rotterdam en Utrecht,  gelegen op de Westas.

 • Green Dataventer Campus

Ca. 25 hectare aaneengesloten uitgeefbaar gebied bestemd voor de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief  Datacenter Campus. Een van de kenmerken is de uitstekende connectiviteit op het bestaande netwerk en de  directe aansluiting op AMS-IX. Door de beschikbaarheid van een continue stroomvoorziening en voldoende capaciteit behoort dit gebied tot de meest betrouwbare van Europa.

 • The Valley

Is het centrale innovatiegebied. Het wordt opgezet als nationale en internationale                         etalage voor de transitie naar een Circulaire economie. Het concept van de Circulaire economie werkt inspirerend en uitdagend en kan op een brede belangstelling in de Nederlandse samenleving rekenen. Deze samenleving heeft veel early adaptors. Daarom is er behoefte aan een proeftuin, waar het beste uit deze sector bij elkaar komt, van start-ups tot gerenommeerde bedrijven.

 • Campus

Kennisuitwisseling, R&D, ICT, training, opleiding, expositie, experience, handel en ontmoeting.

 • A4-Skyline

Zichtlocatie vanuit de lucht en vanaf de A4.

 

Betrokken opdrachtnemers/ontwikkelaars:

Aandeelhouders:

 • SADC
 • Schiphol Real Estate
 • Gemeente Haarlemmermeer

.

Klik hier voor nadere informatie.

‹ Terug

Contactgegevens

SADC

Aad Lafeber
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
T: 06 – 53 62 75 87

E: a.lafeber@sadc.nl
www.schipholtradepark.nl
Twitter: @SchipholTrade
LinkedIn SADC

Ook in het nieuws