Metrostationslocatie Overtoomse Veld

De tender Overtoomse Veld is afgerond.

Gunstige ligging

De kavel Metrostationslocatie is gelegen in de wijk Overtoomse Veld: een wijk die volop in ontwikkeling is. Delen van het Overtoomse Veld zijn al vernieuwd, delen zijn in aanbouw en delen worden de komende jaren opgepakt. Met de ligging aan een belangrijke uitvalsweg van de binnenstad (de Postjesweg), vrijwel direct naast een metrohalte en ingeklemd tussen trein- en metro ringspoor en de ringweg A10 is de Metrostationslocatie gunstig gelegen en erg goed bereikbaar. De Sloterplas en het Rembrandtpark zijn op loopafstand, evenals het winkelcentrum August Allebéplein.

Ontwikkeling van woon-werkconcept

De gemeente is voor de locatie op zoek naar een marktpartij die, conform de geformuleerde ambitie, een gebouw met een vernieuwend en duurzaam woon-werkconcept ontwikkelt en realiseert. Een gebouw waar doelgroepen van buiten het stadsdeel zich willen vestigen en een gebouw dat een positieve impuls geeft aan de levendigheid en stedelijkheid van de wijk Overtoomse veld.

De gemeente start per juni 2014 de openbare selectie voor deze locatie. Het uitgangspunt van de selectie is één marktpartij (of ingeschreven combinatie van partijen) te vinden die de uitwerking van de plannen en realisatie van de ontwikkeling tot stand brengt. Met de partij aan wie uiteindelijk gegund wordt, komt op moment van gunning een optieovereenkomst tot stand. Gedurende de vastgestelde optietermijn krijgt de geselecteerde partij het exclusieve recht de plannen uit te werken tot een definitief ontwerp en de erfpachtaanbieding te accepteren.

Gegevens

Oppervlak: 2163 m2 (B x L : 45,4 x 47,6 meter)

Programma: er is veel vrijheid bij het opstellen van het programma. Randvoorwaarden zijn:

  • Woonfuncties: Minimaal 50% van het totaal bvo (8.000-16.000 m2), kansrijk zijn starters en doorstromers uit Stadsdeel Nieuw-West, maar ook internationals en bewoners van buiten Nieuw-West, geen sociale huur of eengezinswoningen.
  • Niet-woonfuncties: dienstverlening, maatschappelijke functies, bedrijven die geen hinder en overlast veroorzaken, kleinschalige horeca (maximaal 1 vestiging, maximaal 250 m2, buurtgericht zoals lunchroom), kleinschalige detailhandel (maximaal 2 winkels, maximaal 150 m2 per vestiging)

Segment huurwoningen:

  • Vrije sector: laag
  • Vrije sector: midden
  • Vrije sector: top

Segment koopwoningen:

  • Starter
  • Categorie met Nat. Hypotheek Garantie
  • Categorie zonder NHG – laag
  • Categorie zonder NHG – midden
  • Categorie zonder NHG – top

Bouwhoogte maximaal: maximaal 40 meter aan de Postjesweg. Maximaal 26 meter aan de (verlengde) Johan Greivestraat

Bouwhoogte minimaal: 18 meter

Parkeernorm en -oplossing: Parkeren dient op eigen terrein te worden gerealiseerd, norm is 1 parkeerplaats per marktwoningen, 0,3 bezoekersparkeerplaats wordt in de openbare ruimte gerealiseerd. De toegang tot de parkeervoorziening ligt aan de (verlengde) Johan Greivestraat

Betrokken opdrachtgevers: voor de Metrostationslocatie wordt per juni 2014 een openbare selectie gestart waarbij Stadsdeel Nieuw-West op zoek gaat naar een marktpartij die, conform de geformuleerde ambitie, een gebouw met een vernieuwend en duurzaam woon-werkconcept ontwikkelt en realiseert

Betrokken opdrachtnemers/ontwikkelaars: zie boven

Status juridisch/planologisch: het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld is onherroepelijk en maakt een woongebouw mogelijk conform de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de locatie

Status bestemmingsplan: onherroepelijk

Start tender/selectie: per juni 2014

Websitehttp://www.nieuwwest.amsterdam.nl/wonen_en/de-9-wijken-van/stedelijke/slotervaart-noord/spoorpark

 

 

‹ Terug

Contactgegevens

Anne Ruijter

Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling,

T: 06-83634997

M: a.ruijter@nieuwwest.amsterdam.nl

Ook in het nieuws