Korte Verspronckweg 7-9, Haarlem

Voormalige schoolterrein aan de Korte Verspronckweg beschikbaar

Voor de ontwikkeling van het voormalige schoolterrein aan de Korte Verspronckweg 7-9 is een ontwikkelingskader opgesteld dat nog niet is vastgesteld. De ontwikkeling van het gebied behelst een transformatie van een onderwijslocatie naar een woonlocatie. Het ontwikkelingskader schept de randvoorwaarden om een kleinschalig, hoogwaardig en ontspannen woonmilieu op deze locatie te realiseren. Hierbij is uitgegaan van totale sloop van de bestaande bebouwing.

De gemeente is eigenaar van vrijwel het gehele gebied. De gemeente wil de ontwikkeling van het  gebied door derden, conform de gestelde uitgangspunten van het Structuurplan Haarlem 2005 en het Masterplan Spoorzone, weer opstarten.

Op dit moment zijn delen van het gebied verhuurd met een contract van vijf jaar aan. Een deel van het schoolgebouw in gebruik als dependance van een basisschool. Op dit moment is niet duidelijk voor hoelang de basisschool de locatie nog nodig heeft. Dit vormt  op dit moment nog een obstakel in het herontwikkeling van de locatie.

Een mogelijkheid die moet worden onderzocht is of de locatie geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor zelfbouw. Bij de bespreking en vaststelling van het bestemmingsplan Zijlweg e.o. is door de wethouder toegezegd dat dit wordt meegenomen bij onderzoek naar mogelijkheden voor locatie.

De locatie maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Zijlweg e.o. dat op 11 september 2014 is vastgesteld. Het was de bedoeling dat in het gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zijlweg e.o. het Ontwikkelkader Lieven de Key zou worden meegenomen. Door de gewijzigde marktomstandigheden ligt de ontwikkeling echter stil en is er voor gekozen de bestaande situatie bij de locatie Lieven de Key in het bestemmingsplan te handhaven.

De toekomstige ontwikkelingen kunnen in een later stadium met een aparte ruimtelijke procedure mogelijk worden gemaakt.

Gegevens

Oppervlak:

27.844 m2

Programma:

Programma is nog niet vastgesteld.
Intentie is woningbouwlocatie met mogelijk een aantal maatschappelijke functies.

Wat is er al gevestigd:

Momenteel is een deel van de bestaande gebouwen door Vastgoedbeheer verhuurd voor een periode van 4 à 5 jaar aan instellingen met een maatschappelijke functie.

verspronck2 verspronck5 verspronck4 verspronck3

‹ Terug

Contactgegevens

Contact:

Afdeling Vastgoed via

T: 14 023

M: antwoord@haarlem.nl.

Ook in het nieuws