Overzicht van de locatie Kop Weespertrekvaart, Amsterdam

Kop Weespertrekvaart, Amsterdam

Nieuwe ontwikkelingen aan Weespertrekvaart

Het gebied Overamstel (ten zuidoosten van de stad) bestaat uit Kop Weespertrekvaart en het Amstelkwartier. Het groeit uit tot een complete woon-/werkwijk met circa 5.000 woningen. Het gebied is gunstig gelegen op fietsafstand van de binnenstad, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en via diverse uitvalswegen te bereiken. Uniek is de ligging van het gebied aan de Amstel en de Weespertrekvaart. De eerste bewoners hebben vorig jaar hun intrek genomen in het Amstelkwartier. Aan het eind van dit jaar zijn naar verwachting circa 500 woningen opgeleverd. In Amstelkwartier worden ook voorzieningen zoals een basisschool, park, horeca en jachthaven gerealiseerd.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Aan de Weespertrekvaart is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkeling van Kop Weespertrekvaart start in 2016  met de “Buitenplaats”; 23 villa’s met een privé haventje. Ook kan het naastgelegen stadsblok worden ontwikkeld met een gemengd programma voor enkele honderden woningen. Op de lange termijn zal een groot deel van het gebied Weespertrekvaart gaan ‘verkleuren’ naar woningbouw en wordt er verder fysiek aansluiting gezocht bij de populaire Watergraafsmeer door het aanleggen van een fiets-voetbrug. Op dit moment wordt de opgave voor de ontwikkeling van het Stadsblok geformuleerd. Daarbij is extra aandacht voor de mogelijkheid om het blok op te delen in kleinere ontwikkeleenheden. Naar verwachting wordt bouwdeel A1 en bouwdeel A2 als eerste op de markt gezet, beiden goed voor 14.000 m2 BVO wonen. Het gecombineerd afnemen van beiden bouwdelen is ook mogelijk.

Gegevens

Locatie: Noordelijke gedeelte H.J.E. Wenckebachweg te Amsterdam

Oppervlak: 4.820 m2 (bouwvlak van de twee bouwdelen tezamen.

 • Bouwdeel A1 = 800 m2
 • Bouwdeel A2 = 4.020 m2

Programma:

 • 28.600m2 BVO wonen, mogelijk op te delen in twee bouwdelen A1 (14.000 m2 BVO) en A2 (14.600 m2 BVO)
 • daarbij maximaal 2.500 m2 BVO detailhandel, kantoor of bedrijfsruimte mogelijk

Segment huurwoningen:

 • Sociaal/student;
 • Vrije sector: laag
 • Vrije sector: midden
 • Vrije sector: top
 • Zorg/senioren

Een combinatie is mogelijk. Er zal mogelijk een minimaal percentage (ca. 70%) middensegment huur worden vastgelegd.

Segment koopwoningen:

 • Starter
 • Categorie met Nat. Hypotheek Garantie
 • Categorie zonder NHG – laag
 • Categorie zonder NHG – midden
 • Categorie zonder NHG – top
 • Zorg/senioren

Een combinatie is mogelijk. In aansluiting op het minimale percentage middensegment huur.

Bouwhoogte maximaal: 70 meter (bouwdeel A1)

Bouwhoogte gemiddeld: 6-8 bouwlagen  (bouwdeel A2) 

Parkeernorm en -oplossing: in vigerend bestemmingsplan is vastgelegd 1 parkeerplaats per woning in de vrije sector (koop en huur), ondergronds of halfverdiept op te lossen. Er wordt een bestemmingsplan herziening opgesteld waarin wordt voorgesteld de norm aan te passen naar 0,3-0,8 per woning in de vrije sector met de mogelijkheid om inpandig bovengronds te parkeren. Deze herziening wordt ambtelijk voorbereid en is dus nog onder voorbehoud van bestuurlijke vaststelling, bezwaar en beroep.

Betrokken opdrachtgevers: team Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam

Betrokken opdrachtnemers/ontwikkelaars: vrij van afspraken/ contracten

Status juridisch/planologisch: Vigerend bestemmingsplan Kop Weespertrekvaart (2010) waarin de woonfunctie, bouwhoogten etc. zijn vastgelegd. Voor het verbreden van de parkeeroplossing en de norm wordt een partiële herziening voorbereid. Het verwachte uiterste moment dat de partiële herziening onherroepelijk wordt is september 2016.

Status bestemmingsplan: zie hierboven

Start tender/selectie: oktober 2014 (onder voorbehoud bestuurlijk akkoord)

Website: http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/projecten-oost

‹ Terug

Contactgegevens

Suzanne de Wit

Junior Projectmanager

Overamstel Gebiedsontwikkeling Oost

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

T: 06 5344 2122

M: S.de.wit@amsterdam.nl LinkedIN

Bezoekadres: Weesperplein 8, Amsterdam

Ook in het nieuws