Kop van West, Purmerend

Gebied van het nieuwe leren en werken

Het project Kop van West is een 13 ha groot gebied dat tussen de binnenstad van Purmerend, de Weidevenne, de rijksweg A7 en de Hazepolder ligt. In de opiniërende raadscommissievergadering van 27 februari 2013 hebben de raadsleden zich in meerderheid uitgesproken voor het actief in ontwikkeling nemen van de Kop van West. Hierbij is gekozen voor de stedenbouwkundige variant met Open Singel. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar het in overleg met private grondeigenaren tot ontwikkeling brengen van hun eigen deelgebied. In mei heeft de raad de bovengenoemde opinie van de raad samen met de organische wijze van ontwikkelen en de grondexploitatie vastgesteld. Het bijgevoegde kaartje vormt een indicatie van het totale plangebied. In het noordelijk plangebied is nu nog ruim 1. ha van de grond in bezit van derden. De gemeente gaat hier uit van ontwikkeling van het gehele gebied waarbij de gemeente haar reeds verworven eigendommen zoveel mogelijk actief gaat ontwikkelen. De particuliere eigenaren van de grond in de noordoostpunt van het gebied hebben het recht om zelf te ontwikkelen, ook wel zelfrealisatie

De ambitie blijft hoog om de Kop van West te ontwikkelen als gebied van ‘Het nieuwe leren en werken, gekoppeld aan meer kleinschalig functiemenging, steegjes en waterrijk Noordhollands wonen met een kleurrijke multiculturele toevoeging, flexibele werkruimtes, nieuwe vormen voor gebruikers, energiebewust, duurzaam en een menselijke schaal die bij Purmerend past’.

Gegevens kop van West:

oppervlak: 13 hectare

Programma: 200 eengezinswoningen (deels PO), 370 appartementen

Min. huurprijs p/m2: € 7,15

Verkoopprijzen vanaf: € 131.000 v.on.

See also: www.kopwest.nl

 

‹ Terug

Contactgegevens

Peter de Lange

T: 06-12722736

M: PNM.de.Lange@Purmerend.nl

Ook in het nieuws