Jan van Schaffelaarplantsoen

Jan van Schaffelaarplantsoen, stadsdeel West

Sluitstuk van stedenbouwkundig plan

Het Jan van Schaffelaarplantsoen is een onbebouwd terrein aan de rand van de Kolenkitbuurt in Stadsdeel West. Het terrein wordt aan de oostzijde begrensd door de ringweg.

Vanaf 2000 zijn de bouwplannen gestart voor o.a. het nieuwe Bos en Lommerplein en de overbouwing van de ringweg. Een woningbouwplan op het Jan van Schaffelaarplantsoen zou altijd het sluitstuk van het stedenbouwkundig plan vormen, en daarmee tevens het koppelstuk naar de aangrenzende woonwijk de Kolenkitbuurt. De oorspronkelijke bouwplannen voor ontwikkeling zijn destijds niet doorgegaan, waardoor het terrein sindsdien een braakliggend terrein is waar een tijdelijke invulling aan is gegeven. De opgave is echter onveranderd gebleven: gezocht wordt naar een definitieve invulling die de koppeling kan maken tussen de moderne grootstedelijke bebouwing van het Bos en Lommerplein en de karakteristieke bouw van de Kolenkitbuurt.

Locatie globaler bestemd

Het bestemmingsplan ‘Bos en Lommerplein 2013’ is in juni 2013 geactualiseerd vastgesteld. In het nieuwe bestemmingsplan is de locatie globaler bestemd en kunnen verscheidende functies in het gehele bouwvolume worden gerealiseerd. Mogelijk zijn onder meer wonen, bedrijven, consumentverzorgende en publieksgerichte zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, horeca en parkeren ten behoeve van de gerealiseerde functies. In de plint langs de Bos en Lommerweg is bovendien (beperkt) detailhandel toegestaan. De parkeernormen zijn vermeld in de ‘Parkeernota West 2012-2020’ van Stadsdeel West.

De nog onontwikkelde plek in de stedelijke vernieuwingswijk vraagt om zorgvuldige inpassing in de wijk in transitie. Ook de nabijheid van de stad binnen de ring biedt aanknopingspunten. Daarnaast vraagt de locatie aan de ringweg om passende ruimtelijke en bouwkundige maatregelen met het oog op geluidwerendheid en goede luchtkwaliteit.

Omgeving

De locatie Jan van Schaffelaarplantsoen is gelegen direct aan de ringweg A10 en is dus goed te bereiken per auto (direct aan de afrit s104 ‘Centrum, Bos en Lommer / Slotermeer’. Het terrein grenst aan de Bos en Lommerweg, een belangrijke winkelstraat en verkeersader. Belangrijke knooppunten van Openbaar Vervoer zijn op loopafstand: het Bos en Lommerplein (tram 7 & 14 en bussen) en metrostation de Vlugtlaan aan de Ringspoorbaan. Korte fietsafstand naar het centrum van Amsterdam, het Westerpark en treinstation Sloterdijk.

Gegevens

Oppervlak: +/- 8.304 m2

Programma:

 • Woonprogramma: woonfunctie is toegestaan. Er zijn er geen aanvullende eisen boven de kaders uit het bestemmingsplan. Er zijn bijvoorbeeld geen eisen ten aanzien van (minimum aandeel) sociale huurwoningen. De locatie is eerder vermeld als kansrijke locatie voor middensegment huurwoningen
 • Niet-woonfuncties: Mogelijk zijn onder meer bedrijven, consumentverzorgende en publieksgerichte zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, horeca. Parkeren kan alleen ten behoeve van de gerealiseerde functies. In de plint langs de Bos en Lommerweg is bovendien detailhandel toegestaan

Segment huurwoningen:

 • Sociaal/student;
 • Vrije sector: laag
 • Vrije sector: midden
 • Vrije sector: top
 • Zorg/senioren

Segment koopwoningen:

 • Starter
 • Categorie met Nat. Hypotheek Garantie
 • Categorie zonder NHG – laag
 • Categorie zonder NHG – midden
 • Categorie zonder NHG – top
 • Zorg/senioren

Bouwhoogte maximaal:

 • Langs de A10 geldt een minimale bouwhoogte van 16 meter. De bebouwing langs het Jan van Schaffelaarplantsoen dient minstens 3 meter lager te zijn dan de bebouwing langs de A10.
 • Maximale bouwhoogte aan de A10 is 29 meter. Maximale bouwhoogte aan de Bos en Lommerweg en Jan van Schaffelaarplantsoen is 20 meter

Parkeernorm en -oplossing: Enkel parkeren ten behoeve van de gerealiseerde functies is toegestaan. Parkeren dient op eigen terrein te worden gerealiseerd. De parkeernormen zijn vermeld in de ‘Parkeernota West 2012-2020’ van Stadsdeel West

Status juridisch/planologisch: grond vrij van claims

Status bestemmingsplan: het bestemmingsplan ‘Bos en Lommerplein 2013’ is op 25-06-2013 door de deelraad West vastgesteld, conform bovenstaande specificaties en op 16-08-2014 in werking getreden

Start tender/selectie: heden

Website: http://www.west.amsterdam.nl/projectjanvanschaffelaar

‹ Terug

Contactgegevens

Margot Lötters

M: M.Lotters@West.Amsterdam.nl

Ook in het nieuws