Houthaven in vogelvlucht, Amsterdam

Houthaven, kavel 1C

Pilot voor energie nul woningen

Kavel 1c is onderdeel van eiland 1 en bestaat uit een rij van maximaal 20 op pakhuizen geïnspireerde woongebouwen (vrije marktsector) van ca. 120 m2 waarvan de achterzijde aan het water ligt. Op deze kavel gaan we een pilot uitvoeren met energie-nota-nul-woningen. Een energie-nota-0 woning heeft een epc van maximaal -0,050 (NEN 7120); er wordt niet meer energie verbruikt aan verwarmen, koken, apparaten etc. dan het huis zelf opwekt. Indien de pilot slaagt en de ontwikkeling van energie-nota-nul-woningen haalbaar en aantrekkelijk blijkt voor ontwikkelaars, kan dit concept worden overgenomen op andere plekken in de stad door andere ontwikkelaars.

Programma

Wonen: 

Uitgangspunt is een referentiewoning van 120 m2. Op de kavel zijn max. 20 woningen mogelijk. Het gaat om woningen in de vrije marktsector.

Overig programma

In het bestemmingsplan staat aangegeven dat naast de functie wonen, praktijk– of vrije beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis is toegestaan. Daarnaast is op heel eiland 1 één horecavestiging toegestaan. Binnen de bouwenvelop dient rekening gehouden te worden met nader te bepalen inpandige ruimtes ten behoeve van nutsbedrijven.

Parkeren

  • Parkeren voor eigen gebruik dient binnen de bouwenvelop opgelost te worden, volgens de volgende parkeernorm: 0.6 – 1.0 pp/woning (bij vrije marktsector woningen).
  • Bezoekers parkeren op straat met een norm van 0,2 pp/woning.

Ruimtelijke randvoorwaarden

Typologie

De kavel is onderdeel van eiland 1 en bestaat uit een lange rij op pakhuizen geïnspireerde woongebouwen met een beukmaat van 5-10 meter waarvan de achterzijde aan het water ligt.

Maatvoering

De oppervlakte van de kavel is 1725 m2.

Bouwhoogten en bebouwingspercentages

  • Voorgevelrooilijn: De maximale bouwhoogte bedraagt 17.60 + NAP. Het maximale bebouwingspercentage van de hoofdbebouwing is 100.
  • Achtergevelrooilijn: Tussen de hoofdbebouwing en de kadelijn bevindt zich een vlak met een maximale bouwhoogte van 14.60 + NAP. Het bebouwingspercentage van dit vlak is maximaal 40.
  • Van het onbebouwde gedeelte van dit laatste vlak is het minimale aanlegniveau 0.60+ NAP en het maximaal aanlegniveau 1.60 +NAP. Souterrains worden meegerekend bij het bebouwingspercentage als de afgewerkte vloer erboven, boven het niveau van 1,60 +NAP uitsteekt.

Energie nota nul woning

De belangrijkste eis voor een “energie-nota-0 woning” of “nul-op-de-energiemeter-woning” is een epc van maximaal -0,050 (NEN 7120). Er wordt niet meer energie verbruikt aan verwarmen, koken, apparaten etc. dan het huis zelf opwekt. De totale energierekening (gas en elektra) over een geheel jaar gerekend is nul.

Duurzame energie om de ingediende EPC-waarde te behalen, moet op eigen kavel worden opgewekt (bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen). Duurzame energieopwekking buiten de kavel en duurzame energieopwekking met bio massa installaties (bijvoorbeeld gas, bio-gas, bio-olie, houtpellets) worden niet geaccepteerd op kavel 1c.

Pilot

De situatie is vergelijkbaar met belbundels: je kiest voor een woonbundel (huur+energiekosten) die past bij jouw gebruik. Gebruik je meer energie, dan betaal je buiten je bundel. Blijf je binnen je bundel, dan is je energierekening nul en zijn je woonlasten gelijk.

Interessant voor een massapubliek
Er zijn twee voordelen van het begrip nul-op-de-meter of energienota=0: de bewoner begrijpt precies wat het oplevert en dat feit is een heel gunstig startpunt voor marketing van de woningen aan een massapubliek. Daarnaast haalt deze definitie de energiekwaliteit van een woning uit de technische sfeer en maakt er een organisatorisch issue van: wie is verantwoordelijk voor wat. Het voordeel daarvan is dat er een dialoog kan ontstaan over rolverdeling, op basis van de klantbeleving.

Definitie
We hanteren de volgende definitie, als uitgangs- en discussiepunt:
Bij een Nul Op de Meter-woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (inclusief verlichting) op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen.

De woonlasten van nieuwe huurders (bij mutatie en nieuwbouw; hier aan de orde) mogen niet hoger zijn dan een gemiddeld huishouden van dezelfde samenstelling op basis van een vergelijkbare woning. Voor nieuwbouw is de referentie de standaard uit het bouwbesluit (nu EPC 0,6).

‹ Terug

Contactgegevens

Suzanne van de Wiel

Projectmanager Houthaven

s.van.de.wiel@amsterdam.nl

M: 06 30641259

 

Ook in het nieuws