Bedrijventerrein Hessenpoort, Zwolle

Hessenpoort

Hessenpoort is hét bedrijventerrein voor grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid, met een ruimtelijke, groene en kwalitatief hoogwaardige uitstraling direct aan de A28. Door haar centrale ligging en scharnierpunt tussen het westen en noorden, laat de regio Zwolle al jarenlang zien tot de best economisch presterende gebieden van het land te behoren. Dit komt naar voren in een constante top-3 positie van de gemeente Zwolle en haar directe omgeving in de ranglijst van toplocaties in Nederland.

De stad heeft een aantal aansprekende kwaliteiten: een uitstekende bereikbaarheid, een verzorgingsgebied van 800.000 inwoners met een goedopgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking, een hoge kwaliteit van leven en op strategische locaties in de stad nog ruimte om (duurzaam) te ontwikkelen. Een van die locaties is Hessenpoort, een ruim A28. Met een sterke ondernemersvereniging, state-of-the-art beveiliging en hoogwaardige inrichting is Hessenpoort een blijvende voedingsbodem voor succes. Met de komst van Van der Valk Hotel en een IKEA-vestiging (2014) worden op Hessenpoort veel nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.

Kenmerken:

Ligging: direct aan A28, nabij A50

Karakter: grootschalig, bovenregionaal, hoogwaardig

Aantal arbeidplaatsen: ca. 3000

Aantal bedrijven: ca. 35

Uitgegeven: ca. 70 ha

Beschikbaar: ca. 140 ha

Type kavels: grootschalig > 1 ha ; kleinschalig > 2500 m2

Voorzieningen: 24/7 cameratoezicht, actieve ondernemersvereniging, luxe horeca

Huurniveau: ca. € 45 – € 55 per m2 bedrijfsruimte

 

Flexibele kavels

Veel toonaangevende bedrijven zijn gevestigd op Hessenpoort: logistieke centra, warehousing, automotive, groothandel en lichte industrie. Bedrijfsactiviteiten die hoogte nodig hebben of het stapelen van functies: het is allemaal mogelijk. Op Hessenpoort mag worden gebouwd tussen de 15 en 20 meter hoogte. Een voor Nederlandse begrippen unieke kwaliteit van dit bedrijventerrein, die u in staat stelt om een markant pand te bouwen en efficiënter gebruik te maken van de grond. Het terrein heeft een netto omvang van 210 hectare. Er zijn diverse kavels beschikbaar, variërend in grootte vanaf 1 hectare. Door de opbouw van Hessenpoort is de indeling in kavels flexibel. Op de zuidstrook is er ruimte voor kleinere kavels, variërend van 2.500 tot 10.000 m².

Hessenpoort heeft een eigentijdse uitstraling, met robuuste en moderne bedrijfsgebouwen. Er is bewust gekozen voor een heldere inrichting van het terrein. Het wegenpatroon is overzichtelijk en ruim aangelegd en zorgt voor een goede doorstroming. Hessenpoort kent brede bermen, een waaier van watergangen door het hele gebied, zorgvuldig gekozen boomrijen, fraaie schanskorven en informele wandelpaden. De sfeer en het kwaliteitsgevoel zijn onder meer bewerkstelligd door samenhang in de erfafscheiding. De bedrijven liggen rug aan rug, om de frontuitstraling op elke locatie hoogwaardig en representatief te laten zijn. Het beeldkwaliteitplan van Hessenpoort staat garant voor die samenhang. De gemeente geeft slechts enkele strikte kaders aan. Daarbinnen houdt de ondernemer voldoende ruimte voor eigen keuzes.

Innovatief en duurzaam

Op Hessenpoort staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel. Een deel van de bedrijven is niet aangesloten op het gasnet, maar maakt voor verwarming gebruik van Koude Warmte Opslag. Bij nieuwbouw wordt alleen gebruikgemaakt van duurzame ontwerp- en materiaaltoepassingen. Als eerste in Nederland heeft LNG24 op Hessenpoort medio 2012 een openbaar vulstation voor Liquified Natural Gas geopend. LNG zorgt voor minder CO2-uitstoot en de vrachtwagens rijden stiller. Aan de oostzijde van Hessenpoort is een ecologische zone aangelegd, waar beschermde diersoorten in vrijheid leven.

Hessenpoort heeft een actieve ondernemersvereniging.

Lidmaatschap van de vereniging is bij vestiging verplicht. Dit heeft als voordeel dat de gezamenlijke aanpak van allerlei onderwerpen gewaarborgd is. Hierdoor beschikt Hessenpoort bijvoorbeeld over een zeer geavanceerd camerabeveiligingssysteem.

 

‹ Terug

Contactgegevens

Gert Engelsman

Accountmanager Hessenpoort

T: 038) 498 2877

M: g.engelsman@zwolle.nl.

Ook in het nieuws