Drijfriemenfabriek, Haarlem

Voormalig Drijfriemenfabriek beschikbaar

De grond en opstallen van de voormalig Drijfriemenfabriek zijn in eigendom van de Gemeente Haarlem. Het gebouw en terrein worden nu gebruikt als tijdelijk horecalocatie met stadsstrand, ook zijn er werkruimtes en muziekstudio’s gevestigd. Het monumentale pand maakt onderdeel uit van de vastgoedportefeuille die de Gemeente Haarlem wil verkopen. Voor het terrein en gebouw worden momenteel stedenbouwkundige kaders opgesteld waarbinnen het terrein kan worden ontwikkeld, na verkoop.

Gegevens

Oppervlak:

Ca 2000 m2

Programma:

Ontwikkelmogelijkheid voor twee appartement torens bestemd voor wonen en/of zorg in de koop en/of middel dure huursector. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De grond wordt openbaar verkocht.

Huurprijs:

Zoals overal in Haarlem, is ook het stadsdeel Schalkwijk gebaat bij een gedifferentieerd woonaanbod. In Schalkwijk sturen wij aan op koopsommen en huurprijzen in de middel dure sector.

Bestemming:

Geldende bestemmingsplan biedt uitwerkingsregels. De volgende functies zijn opgenomen:

  • Woondoeleinden
  • Horeca tot maximaal categorie 3
  • Recreatieve doeleinden
  • Maatschappelijke doeleinden
  • speelvoorzieningen
  • Woonschepen ligplaats
  • Kantoren
  • Bedrijfsdoeleinden
  • Detailhandel
  • Verkeersdoeleinden en parkeervoorzieningen

Betrokken opdrachtgevers:

Gemeente Haarlem 

Wat is er al gevestigd:

Stadsstrand de Oerkap (tijdelijke gebruiksvergunning)

‹ Terug

Contactgegevens

Contact:

Afdeling Vastgoed via

T: 14 023

M: antwoord@haarlem.nl.

Ook in het nieuws