De Fietsznfabriek, Haarlem

Fietsznfabriek, Haarlem

Rijksmonument aan het Spaarne beschikbaar

De Fietsznfabriek ligt aan het Spaarne aan de oostrand van de Haarlemse binnenstad in het Scheepmakerskwartier. Houtmarkt 7 is rijksmonument. Waardering overige bebouwing in bestemmingsplan is ‘nieuwbouw van na 1950’.
Ontwikkelingen in de nabije omgeving:

 • De Koepel
 • Drijfriemenfabriek
 • Nieuwe Energie
 • Slachthuisterrein
 • Oostpoort

Parkeren: Formele parkeernorm is te berekenen via de parkeernota.

Vanuit het duurzaamheidvraagstuk is gemeente bereid te kijken naar mogelijkheden van uitwisseling, dubbelgebruik of verder reductie van het aantal plekken in combinatie met daadwerkelijk parkeervraagbeperkende maatregelen.

Voorwaarde parkeren; nog steeds uit het zicht en niet direct aan de straatgevels.

Gegevens

Oppervlak:

Een complex bestaande uit een rijksmonument aan de Houtmarkt 7 omvattende een begane grond, een eerste verdieping en twee kapverdiepingen van circa 375 m2 BVO, twee gebouwen aan de Oostvest 54 en  56 omvattende een bedrijfsgebouw in twee, gedeeltelijk drie lagen van circa 1.700 m2 BVO en een  voormalige woning omvattende twee bouwlagen van circa 75 m2 BVO, alsmede een bedrijvencomplex  bestaande uit één laag met een open kapverdieping van circa 1.500 m2 BVO, alsmede onbebouwd terrein aan de Oostvest en de Dijkstraat.

Programma:

Het gebouwencomplex “de Fietsznfabriek”, bestaat uit drie te onderscheiden delen:

 1. Het deel aan het Spaarne waarin zich een monument bevindt. Hiervoor geldt een goothoogte van 8 meter terwijl voor de rest van de bebouwing aan het Spaarne een goothoogte van 9 meter geldt.
 2. Het deel aan de Oostvest (nog deels onbebouwd). Voor dit deel geldt een goothoogte van 9 meter.
 3. Het middendeel wat door hoogtescheidingslijnen van de delen 2 en 3 is te onderscheiden. Hiervoor geldt dat 60% van het oppervlak tot een goothoogte van 7 meter mag worden bebouwd.

In totaal kan 8.400 m2 BVO worden gerealiseerd. Voor het hele complex is een goothoogte aangegeven, boven de goot moet nog een kap van maximaal 4 meter worden gerealiseerd. Bovendien dient er van Oostvest tot aan het Spaarne er een langzaam verkeersdoorsteek (steeg) te worden aangelegd. Het bestemmingsplan staat de volgende kaders toe:

 • binnen het hele complex gemengde bestemming
 • op de begane grond: wonen (behalve aan de plint aan de Oostvest), kantoor zonder loket, praktijkruimte, dienstverlening, bedrijfsdoeleinden, recreatieve doeleinden en bijbehorende voorzieningen.
 • op de verdiepingen: alleen woonfunctie.

Wat is er al gevestigd:

Tijdelijk gebruik door studenten en een maatschappelijke functie.

fietzenfabriek2 fietzenfabriek3

 

‹ Terug

Contactgegevens

Contact:

Afdeling Vastgoed via

T: 14 023

M: antwoord@haarlem.nl.

Ook in het nieuws