Egelantier – Haarlem

Het voormalige Elisabeth Gasthuis beschikbaar

De Egelantier betreft het voormalige Elisabeth Gasthuis aan de zuidrand van het Centrum in Haarlem. Het gebouw dateert uit 1871, maar kent ook diverse bouwdelen uit latere periodes.

Het totale oppervlak is ca 6.000 m2 BVO en grenst aan de achterzijde aan de openbare Egelantiertuin. Het pand is een Rijksmonument en is opgenomen in het  Monumenten Register van het RCE met nummer 19096. Het complex bevind zich daarnaast in een beschermd stadsgezicht.

De locatie goed bereikbaar met zowel de auto als het Openbaar Vervoer. In de directe nabijheid liggen o.a. het Frans Hals museum en de Grote Houtstraat (hoofdwinkelstraat). Naast maatschappelijke functies zijn er na renovatie en restauratie mogelijkheden voor een hotel of woningen.  Het object ligt het bestemmingsplangebied Heiliglanden de Kamp, dit bestemmingsplan wordt in 2016 herzien, waarbij de genoemde wijzigingsbevoegdheid (wonen en hotel) uitgangspunt blijft.

Gegevens

Oppervlak:

~ 6.000 m2 BVO

 Programma:

Bestaand deels monumentaal pand. Huidige bestemming is Maatschappelijk. In bestemmingsplan Wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor wonen of hotel. Bestemmingsplan Egelantier wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2017

Wat is er al gevestigd:

Het gebouw doet nu dienst als cultureel centrum en komt medio 2016 leeg voor verkoop

egelantier2

‹ Terug

Contactgegevens

Contact:

Afdeling Vastgoed via

T: 14 023

M: antwoord@haarlem.nl.

Ook in het nieuws