Locatie De Rietvelden, 's-Hertogenbosch

De Rietvelden – De Vutter

Grootste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch

De Rietvelden-De Vutter (RIVU) is met 275 hectaren het grootste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch. Er zijn ongeveer 550 bedrijven gevestigd die aan circa 9000 mensen werk bieden. Hoewel De Rietvelden en De Vutter zijn gescheiden door de A59 worden ze als één bedrijventerrein gezien.

Via de makelaardij worden diverse panden te huur en te koop aangeboden. De gemeente heeft bedrijfskavels in diverse grootten te koop (maximale kavelgrootte circa 9 ha.). Hier kunnen bedrijven zich vestigen uit diverse sectoren, onder meer water- en spoor gebonden locaties, (proces-) industrie, logistieke activiteiten en autoshowrooms annex garagebedrijven. Op een deel van het bedrijventerrein zijn, afhankelijk van de aard van de activiteit, vestigingen van bedrijven in de zwaardere milieucategorieën (tot en met categorie 5) toegestaan. Ten zuiden van de Rietveldenweg zijn – onder bepaalde voorwaarden en met goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders – bepaalde vormen van detailhandel toegestaan.

Nieuw bedrijf

Een zich vestigend bedrijf kan lid worden van het Samenwerkingsverband RIVU. Al ruim 15 jaar kennen de bedrijven op dit terrein een sterke organisatiegraad via dit Samenwerkingsverband. Samen met de gemeente hebben ze in de jaren negentig een omvangrijk upgradingstraject opgezet en uitgevoerd. Via het innovatieve project Duurzame Revitalisering RIVU wordt vanaf 1998 door middel van professioneel parkmanagement beoogd het (bedrijfs-)economisch resultaat te verbeteren, de milieubelasting te verminderen en efficiënt ruimtegebruik te bevorderen. Kortom, een beter evenwicht tussen economie, milieu en ruimte. Het project initieert ook structuurversterkende projecten, zoals de containerterminal (zie ook onder het kopje bereikbaarheid). Het project is niet zomaar een regionaal initiatief, het is door het Ministerie van Economische Zaken in de nota Milieu en Economie benoemd tot landelijk boegbeeld.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein ligt aan de autosnelweg A59 (Zevenbergen – Waalwijk – ’s-Hertogenbosch), direct aan de afslag 46. De Rietvelden ligt ten zuiden van de A59, De Vutter ten noorden daarvan (richting Engelen). Over water is het bedrijventerrein goed ontsloten door een verbinding met de Maas via de Zuid-Willemsvaart. Op de Binnenvaart Container Terminal (BCTN B.V.) vindt overslag van containers van de weg naar het water en vice versa plaats. Er zijn via de Maas dagelijkse vaarten van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Gegevens:

Oppervlak: 275 ha.

Programma:

 • De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch, direct aan de afslag van de snelweg A59
 • Het gebied kenmerkt zich door de watergebonden bedrijven (containerterminal), transport, distributie en een autoboulevard
 • De Heineken brouwerij neemt een prominente positie in op De Rietvelden
 • Op enkele plaatsen zijn ook kleinschalige moderne bedrijfsruimten gerealiseerd
 • De toegestane milieucategorie is 4 (middelzwaar) en op bepaalde plaatsen 5 (zwaar).

Huur- en verkoopprijzen:

 • Min. huurprijs per m2: circa € 35,-
 • Max. huurprijs per m2; circa € 65,-
 • Verkoopprijzen per m2: circa € 190,-, afhankelijk van omvang en ligging

Reeds gevestigde:

 • Heineken Brouwerij
 • Brabanthallen/Congrescentrum 1931
 • Sligro
 • Bossche Container Terminal
 • TE Connectivity
 • PostNL Pakketten
 • H&B Logistics
 • Alliance Healthcare
 • Koyo International
 • Promocean
 • Bernier Bakkerij Machines
 • Interpharm
 • Makro

 

Zie ook de websites:

www.s-hertogenbosch.nl/rietvelden

www.rivu.nl

Klik hier voor De Rietvelden op YouTube

De Bossche Container Terminal

De Bossche Container Terminal

De Bossche Container Terminal 2

 

‹ Terug

Contactgegevens

Berry Bruekers

T: 073-6155331

LinkedIn: klik  hier

 

Frank Remmen

T: 073-6155379

Twitter: @FRemmen

LinkedIn: klik hier

 

 

 

Ook in het nieuws