De Groote Vliet

Bedrijvenpark met allure

Het bedrijvenpark De Groote Vliet  is onderdeel van de wijk De Groote Wielen: een uitbreidingswijk ten noorden van Rosmalen. Hier worden 6.000 woningen met voorzieningen en natuur gerealiseerd, waarvan een groot deel reeds klaar is. Bedrijvenpark De Groote Vliet is gelegen vlakbij de A2 en er is een goede verbinding met de A59. Vanwege deze aantrekkelijke ligging en door een intensieve en duurzame benutting van het terrein in een parkachtige omgeving, kan met recht worden gesproken van een bedrijvenpark met allure!

De Groote Vliet is een bijzonder bedrijventerrein waarbij duurzaamheid, intensief ruimtegebruik en menging van functies voorop staan. De entree van het bedrijvenpark sluit direct aan op de Blauwe Sluisweg, die een snelle verbinding vormt tussen de rijksweg A2 en de woonwijk De Groote Wielen. Het parkachtige karakter wordt benadrukt door een representatieve open ruimte die midden in het gebied ligt. Het parkeren vindt plaats zoveel mogelijk uit het zicht en zo mogelijk in gebouwen of op het dak.

De Groote Vliet is bestemd voor bedrijven in de lichtste milieuklassen 1 t/m 3. De gemeente en geïnteresseerde bedrijven streven gezamenlijk naar een optimale balans van hoge kwaliteit, efficiënt ruimtegebruik en een lage belasting van het milieu. De Groote Vliet spreekt met name innovatieve en hoogwaardige bedrijven aan die niet bang zijn om traditionele grenzen te verleggen. De kavels direct aan weerszijden van de entree zijn bedoeld voor showroomfuncties ten behoeve van auto’s, boten en caravans. Direct daarachter zijn een bouwmarkt en een fitnesscenter gevestigd. Het oostelijke gedeelte omvat kavels voor vestiging van groothandelsbedrijven en bedrijfsmatige dienstverlening. Voorbeelden zijn: groothandelsbedrijven in de foodsector, grafische bedrijven, elektro technische bedrijven en ICT bedrijven. Op de verdiepingen boven bedrijfsruimten kunnen sportvoorzieningen gerealiseerd worden en in het gebied is ook ruimte voor voorzieningen als een lunchroom, kinderopvang en copy service.

Gegevens:

Oppervlak: 13 ha.

Programma:

Op De Groote Vliet is gekozen voor een combinatie tussen hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit en de huisvesting van een zo groot mogelijk aantal bedrijven. Het centrum van De Groote Vliet wordt gevormd door een open, groene ruimte. Het is een centrale ontmoetingsruimte voor zowel werknemers als bezoekers van De Groote Vliet.

Door deze groene ruimte ontstaat er ‘lucht’ tussen de bouwblokken. Vanwege een innovatief bedrijvenconcept waarbij projectmatig, gestapeld en geschakeld wordt gebouwd, biedt De Groote Vliet ruimte aan een groter aantal bedrijven dan een traditioneel ingericht bedrijventerrein. Bovendien wordt het bedrijvenpark zo duurzaam mogelijk ingevuld. De minimale bouwhoogte bedraagt 10 meter. De kavels variëren in grootte van circa 8.000 tot 12.000 vierkante meter. Deelverkaveling is mogelijk, het samenvoegen van kavels is bespreekbaar.

Hoogwaardig karakter

Op een bedrijvenpark zoals De Groote Vliet spelen kleur en materiaalgebruik een belangrijke rol. Kleuren en materialen met een industrieel, high tech karakter hebben de voorkeur. Voorbeelden hiervan zijn metaal en glas. Het doel ervan is tweeledig: enerzijds wordt de samenhang tussen de bedrijfsbebouwing erdoor versterkt, anderzijds dient het juist als middel om de eigen identiteit van een bedrijf te benadrukken. De bouwblokken aan de Blauwe Sluisweg zijn bedoeld voor showrooms, zoals voor de zogeheten ABC-goederen: auto’s, boten en caravans. Direct daarachter is reeds een bouwmarkt gevestigd. Aan de noordelijke rand van het park kunnen ook showrooms worden gerealiseerd. Het oostelijke deel is bestemd voor groothandels- en dienstenfuncties. Er wordt gedacht aan groothandelsbedrijven in bijvoorbeeld de foodsector, grafische industrie, elektrotechnische bedrijven en automatisering.

Verkoopprijs per m2: € 195,-

Reeds gevestigd:

  • Gamma
  • Health City

 

Klik hier voor de website van De Groote Vliet.

‹ Terug

Contactgegevens

Berry Bruekers

T: 073-6155331

LinkedIn: klik  hier

 

Frank Remmen

T: 073-6155379

Twitter: @FRemmen

LinkedIn: klik hier

Ook in het nieuws